Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
25.03.2013 03.04.2013 17:00:00 Доставка на двукомпонентно лепило за термосвиваеми маншети  130-064 Публична покана

Затворена
19.03.2013 27.03.2013 17:00:00 Доставка на GSM апарати 130-045 Публична покана

Блокирана
19.03.2013 29.03.2013 17:00:00 Доставка на оптично оборудване за изграждане на WAN 10/100/1 Gbit с дистанционно наблюдение и управление  130-038 Публична покана

Затворена
18.03.2013 28.03.2013 17:00:00 Доставка на изолационни материали 130-031 Публична покана

Затворена
11.03.2013 18.03.2013 17:00:00  Денонощна въоръжена охрана и контрол на пропускателния режим на Северозападен експлоатационен район “Ботевград” и Ремонтна база „Ботевград”, гр. Ботевград, област Софийска 130-052 Публична покана

Затворена
11.03.2013 18.03.2013 17:00:00 Денонощна въоръжена охрана и контрол на пропускателния режим на КС „Полски Сеновец”, с. Полски Тръмбеш, област Велико Търово   130-056 Публична покана

Затворена
11.03.2013 18.03.2013 17:00:00 Денонощна въоръжена охрана и контрол на пропускателния режим на Структурно звено ПГХ “Чирен”, с. Чирен, община Враца, област Враца 130-057 Публична покана

Затворена
07.03.2013 18.03.2013 17:00:00 Доставка на уплътнителна смазка", разпределена в две позиции: Позиция №1 – “Доставка на синтетична уплътнителна смазка” Позиция №2 – “Доставка на синтетична кондензатоустойчива биоразградима упл 130-033 Публична покана

Затворена
06.03.2013 15.03.2013 17:00:00 Избор на адвокати и/или адвокатски дружества за предоставяне на юридически услуги, за проучване, правен анализ и оценка на споровете, възникнали във връзка със сключването, изпълнението и тълкуването на Договор № 484/1 130-049 Публична покана

Отговор на въпрос

Затворена