Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.04.2013 17.05.2013 17:00:00 Извършване на дефектация и ремонт на MMO 110kV на въвод "Долина"  130-042 Публична покана

Затворена
30.04.2013 15.05.2013 17:00:00 Доставка на офис контейнери 130-102 Публична покана

Затворена
30.04.2013 13.05.2013 17:00:00 Доставка на алуминиево скеле и метални платна за осигуряване на изкопи  130-083 Публична покана

Затворена
29.04.2013 13.05.2013 17:00:00 Обновяване (upgrade) на система за обективен контрол CallRec  130-047 Публична покана

Затворена
26.04.2013 13.05.2013 17:00:00 Денонощна невъоръжена охрана и контрол на пропускателния режим на УВЦ „Република”, к.к. „Златни пясъци”, гр. Варна”   130-103 Публична покана

Затворена
26.04.2013 30.05.2013 17:00:00 Компресорна станция „Странджа”: Реконструкция на съществуващо локално пречиствателно съоръжение за битово - фекални отпадъчни води - проектиране и изграждане на пясъчно - чакълен филтър  130-075 Публична покана

Затворена
24.04.2013 10.05.2013 17:00:00 Извършване на дефектация и определяне обема на ремонтно-възстановителните работи от обхвата на инспекция V3 на газгенератор и силова турбина от газотурбинен двигател ТНМ 1304/11 от ГТКА в КС Провадия  130-086 Публична покана

Затворена
24.04.2013 09.05.2013 17:00:00 Доставка на изолационни материали 130-093 Публична покана

Затворена
19.04.2013 08.05.2013 17:00:00 Подновяване на Software subscription for Check Point Firewall и абонаментна техническа поддръжка за срок от 2 години  130-063 Публична покана

Затворена
18.04.2013 08.05.2013 17:00:00 Техническо обслужване, презареждане и изпитание на носими пожарогасители Покана

Затворена
11.04.2013 22.04.2013 17:00:00 Бластиране на стоманени тръби Ф 355  130-065 Публична покана

Затворена
11.04.2013 22.04.2013 17:00:00 Извършване на пробонабиране и физико-химични анализи на води за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД  130-051 Публична покана

Затворена
11.04.2013 22.04.2013 17:00:00 Доставка на GSM апарати  130-088 Публична покана

Затворена
10.04.2013 22.04.2013 17:00:00 Доставка на офис контейнери   130-072 Публична покана

Затворена
10.04.2013 18.04.2013 17:00:00 Доставка на логически модул за запалителна система "Altronic" CPU 2000 за газомотокомпресор (ГМК)  130-044 Публична покана

Затворена
08.04.2013 19.04.2013 17:00:00 Изпитване на проби от масла за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД 130-024 Публична покана

Затворена
05.04.2013 19.04.2013 17:00:00 Доставка на двигател за УАЗ 3909 Покана

Затворена
04.04.2013 15.04.2013 17:00:00 ПГХ "Чирен"- Данъчен склад за газов кондензат- преустройство на противопожарен водопровод  130-087 Публична покана

Приложение схеми

Отговор на въпрос

Затворена