Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
27.05.2013 05.06.2013 17:00:00 Доставка на офис контейнери 130-111 Публична покана

Затворена
21.05.2013 30.05.2013 17:00:00 Денонощна невъоръжена охрана и контрол на пропускателния режим на УВЦ „Република”, к.к. „Златни пясъци”, гр. Варна  130-112 Публична покана

Затворена
17.05.2013 27.05.2013 17:00:00 Доставка на автономни захранвания със соларни панели  130-106 Публична покана

Затворена
13.05.2013 22.05.2013 17:00:00 Доставка на датчици, разпределена в 5 (пет) позиции, както следва: Позиция №1 - датчик за метан ДМФ-3 за система “ГАЗ.3”; Позиция №2 - блок за захранване и сигнализация за система “ГАЗ.3”; 130-059 Публична покана

Затворена
07.05.2013 20.05.2013 17:00:00 Доставка на инструменти  130-095 Публична Покана

Затворена