Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
28.06.2013 12.07.2013 00:00:00 Трифазен генератор 1332301

1332301

Затворена
28.06.2013 29.07.2013 17:00:00 Текущи ремонти на площадки на линейни кранови възли и очистни съоръжения. І-ва обособена позиция: Възстановяване терена в загражденията на линейни кранови възли и очистни съоръжения на територията на СИЕР „ 130-001 Публична покана

Отговор на въпрос

Плащане по Договор № 1686, публикувано на 30.10.2014 г.

130-001 Публична покана

Отговор на въпрос

Плащане по Договор № 1686, публикувано на 30.10.2014 г.

Затворена
28.06.2013 12.07.2013 17:00:00 Трифазен генератор 1332301 Покана

Затворена
24.06.2013 10.07.2013 17:00:00 “Очистни съоръжения ГО Русе ” - Изграждане на площадка и метална ограда 1022306 Покана

Затворена
19.06.2013 17.07.2013 17:00:00 КС „Вълчи дол” - Ремонт на котелно помещение 130-010 Публична покана

Отговор на въпрос

Затворена
14.06.2013 24.05.2024 10:13:55 Доставка на работен кош за повдигане на хора Покана

Затворена
13.06.2013 24.06.2013 17:00:00 Доставка на газхроматограф 130-099 Публична покана

Затворена
04.06.2013 11.06.2013 17:00:00 Изкупуване и последващо третиране и обезвреждане на опасен отпадък (отработени масла) Покана

Затворена
03.06.2013 07.06.2013 17:00:00 Превоз на персонал от гр. Варна до гр. Провадия и от гр. Провадия до гр. Варна 1341301 Покана

Затворена