Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
29.07.2013 16.08.2013 17:00:00 Закупуване на калибратор за I и U 1331408 Покана

Затворена
24.07.2013 05.08.2013 17:00:00 “Доставка на кабели и муфи”, разпределена в четири позиции, както следва: Позиция №1 “Доставка на муфи”; Позиция №2 “Доставка на кабел магистрален”; Позиция №3 “Доставка на медни каб 130-104 Публична покана

130-104 Публична покана

Затворена
24.07.2013 05.08.2013 17:00:00 Обследване и анализ на техническото състояние на преходни фланци в системата “колонна глава – фонтанна арматура” на 13 броя сондажи на ПГХ Чирен  130-016 Публична покана

130-016 Публична покана

Затворена
23.07.2013 02.08.2013 17:00:00 Доставка на оптично оборудване за изграждане на WAN 10/100/1 Gbit с дистанционно наблюдение и управление  130-129 Публична покана

130-129 Публична покана

Затворена
22.07.2013 22.07.2013 01:00:00 Доставка на резервен комплект за регулатор "Тартарини" 1355614 Пеблична покана

1355614 Пеблична покана

Затворена
22.07.2013 22.07.2013 00:00:00 Доставка на крайни изключватели 1355606 Покана

1355606 Покана

Затворена
22.07.2013 05.08.2013 17:00:00 Мултифункционални устройства 1335601 Покана

Затворена
22.07.2013 02.08.2013 17:00:00 Доставка на трансмитер Siemens Покана

Затворена
18.07.2013 30.07.2013 17:00:00 Доставка на батерии за UPS 1355603 Покана

Затворена
18.07.2013 10.08.2013 16:00:00 Резервни глидери за отоплителни котли, окомплектовани с нипели 1355609 Покана

Затворена
18.07.2013 09.08.2013 17:00:00 Резервни части по списък за сървъри Dell PowerEdge 2600 1355602 Покана

Затворена
11.07.2013 19.07.2013 17:00:00 Доставка на оригинални, нерециклирани консумативи за принтери, факс-апарати и размножителни машини 130-117 Публична покана

130-117 Публична покана

Затворена
08.07.2013 22.07.2013 17:00:00 Доставка на резервен комплект за регулатор "Тартарини" 1355614 Покана

Блокирана
08.07.2013 22.07.2013 17:00:00 Доставка на крайни изключватели Покана

Затворена
02.07.2013 11.07.2013 12:00:00 Доставка на софтуер за виртуализация (VMware vSphere) 130-094 Публична покана

130-094 Публична покана

Затворена
02.07.2013 11.07.2013 17:00:00 “Доставка на устройства за изграждане на безжична свързаност”, разпределена в две позиции, както следва: Позиция 1 “Доставка на устройства за изграждане на WiFi LAN”; Позиция 2 “Доставка на устройств 130-091 Публична покана

130-091 Публична покана

Затворена
02.07.2013 12.07.2013 17:00:00 Регулиране на провеси на електропровод 110 kV    130-108 Публична покана

 130-108 Публична покана

Затворена
02.07.2013 12.07.2013 17:00:00 Доставка на платки  130-130 Публична покана

130-130 Публична покана

Затворена
02.07.2013 11.07.2013 17:00:00 Доставка на софтуер за виртуализация (VMware vSphere)  130-094 Публична покана

130-094 Публична покана

Затворена
02.07.2013 12.07.2013 17:00:00 „Доставка на уреди за ултразвукова диагностика”, с две позиции: Позиция № 1 - доставка на ултразвуков дебеломер, ултразвуков детектор на нехерметичности и на осезател за ултразвуков контрол; Позиция 130-055 Публична покана

130-055 Публична покана

Затворена
01.07.2013 08.07.2013 17:00:00 Доставка на устройства за пакетен пренос, маршрутизация и комутация 130-124 Публична покана

130-124 Публична покана

Затворена