Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
26.08.2013 12.07.2013 17:00:00 Прекъсвач триполюсен НН /Iн - 630А/ 1352306 Покана

Затворена
23.08.2013 05.09.2013 17:00:00 Доставка на комплект уреди за ремонт на оптични кабели 130-132 Публична покана

130-132 Публична покана

Затворена
19.08.2013 26.08.2013 17:00:00 Денонощна въоръжена охрана и контрол на пропускателния режим на Югозападен експлоатационен район "Ихтиман", с. Стамболово, област Софийска; КС "Петрич", землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевградска и Скла 130-076 Публична покана

130-076 Публична покана

Затворена
19.08.2013 26.08.2013 17:00:00 Денонощна въоръжена охрана и контрол на пропускателния режим на Североизточен експлоатационен район "Вълчи Дол", гр. Вълчи Дол, област Варна; КС "Кардам" 1 и 2, землище на с. Йовково, община Генерал Тошево, област Добр 130-082 Публична покана

130-082 Публична покана

Затворена
19.08.2013 26.08.2013 17:00:00 Денонощна въоръжена охрана и контрол на пропускателния режим на Северозападен експлоатационен район "Ботевград" и Ремонтна база "Ботевград", гр. Ботевград, област Софийска; Структурно звено ПГХ "Чирен", с. Чирен, общин 130-081 Публична покана

130-081 Публична покана

Затворена
19.08.2013 26.08.2013 17:00:00 Денонощна въоръжена охрана и контрол на пропускателния режим на Югоизточен експлоатационен район "Стара Загора", с. Загоре, област Стара Загора; КС "Лозенец", с. Ветрино, община Стралджа, област Ямбол и КС "Странджа", 130-077 Публична покана

130-077 Публична покана

Затворена
16.08.2013 22.05.2024 11:27:49 Компактно въздушно набивно устройство 1331414 Покана

Затворена
15.08.2013 28.08.2013 17:00:00 Възстановяване антикорозионното покритие на съоръжения и конструкции в КС Провадия 1341302 Покана

Затворена
14.08.2013 30.08.2013 17:00:00 Автоматично зарядно-стартерно устройство 1355607 Покана

Затворена
14.08.2013 30.08.2013 17:00:00 Възстановяване на електрохимична защита на Транзитен газопровод 1341002 Покана

Затворена
13.08.2013 03.09.2013 17:00:00 КС "Вълчи Дол"- ремонт на котелно помещение 130-141 Публична покана

130-141 Публична покана

Затворена
12.08.2013 22.08.2013 17:00:00 Поддръжка и усъвършенстване на Електронната система за управление на дейностите за инвестиции и поддръжка (ЕСУДИП) в "Булгартрансгаз" ЕАД  130-144 Публична покана

130-144 Публична покана

Затворена
12.08.2013 22.08.2013 17:00:00 Доставка на манометри  130-123 Публична покана

130-123 Публична покана

Затворена
07.08.2013 04.09.2013 17:00:00 Изпълнение на ремонтни дейности на обекти към експлоатационен район "Вълчи дол" на "Булгартрансгаз" ЕАД, в т.ч.: І-ва позиция: Ремонт сградата на „ЛЕС” в КС „Вълчи дол”; ІІ-ра позиция: Ремонт на 130-050 Публична покана

Отговор на въпрос

130-050 Публична покана

Отговор на въпрос

Затворена
01.08.2013 31.08.2013 17:00:00 Доставка на листова ламарина с размери 2000 х 4000 – б = 100 мм, Марка стомани: Ст 20; (St 37; S 355), (спокойна или полуспокойна стомана) 1352201 Покана

Затворена
01.08.2013 23.08.2013 17:00:00 Доставка на резервен комплект за регулатор "Тартарини" 1355614 Покана

Затворена
01.08.2013 05.09.2013 17:00:00 ПГХ "Чирен" - Ремонт на съществуваща ограда  130-028 Публична покана

Отговор на въпрос

130-028 Публична покана

Отговор на въпрос

Затворена