Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
28.01.2014 04.02.2014 17:00:00 "Охрана с паник- бутон и автопатрулна реакция" Покана за представяне на оферти

Затворена
20.01.2014 27.01.2014 00:00:00 Сключване на едногодишни договори за охрана и автопатрулна реакция Покана за представяне на оферта

Блокирана
16.01.2014 07.02.2014 17:00:00 Охрана с паник-бутони и автопатрулна реакция за 6 обекта собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД – ГРС /газоразпределителни станции/, намиращи се на територията на: гр.Плевен – 1бр.; гр.София – 4бр.; гр. Перник – 1бр.” Покана за представяне на оферта

Удължаване на срока

Затворена
13.01.2014 24.02.2014 17:00:00 Проектиране и изграждане на Аварийна дизел - генераторна станция към административна сграда на централно управление на „Булгартрансгаз” ЕАД 130-159 Публична покана и приложения

Разяснение по документацията за участие

Блокирана
13.01.2014 24.01.2014 17:00:00 Разработване и внедряване на система за управление на здраве и безопасност при работа в „Булгартрансгаз” ЕАД, съгласно изискванията на стандарт BS OHSAS 18001:2007 130-201 Публична покана

Затворена
08.01.2014 24.01.2014 17:00:00 Охрана с паник- бутон и автопатрулна реакция Покана за представяне на оферта

Затворена