Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
26.11.2014 09.12.2014 17:00:00 Електрохидравличен подемник за автомобили с товароподемност 4 тона 1432306 Покана

Затворена
26.11.2014 09.12.2014 17:00:00 „Доставка на коригиращи устройства за обем към разходомери за газ, тип 2(делими)” 140-142 Публична покана и приложения към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 30.12.2014 г.

Договор № 1874 от 30.12.2014г.,публикуван на 08.01.2015 г.

Информация за извършено плащане и приключване на договор, публикувана на 11.03.2015 г.

Затворена
19.11.2014 28.11.2014 17:00:00 Доставка на сървърни компоненти за съществуващите Blade сървъри 140-024 Публична покана и приложенията към нея

Разяснение по условията на обществената поръчка, публикувано на 24.11.2014 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 10.12.2014 г.

Договор № 1868 от 29.12.2014г.,публикуван на 15.01.2015 г.

Информация за извършено плащане и за приключване на договора

Затворена
17.11.2014 01.12.2014 17:00:00 Доставка на устройства за пакетен пренос, маршрутизация и комутация 140 -125 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 08.01.2015 г.

Договор № 1912/23.02.2015 г., публ. на 10.03.2015 г.

Информация за извършено плащане, публикувано на 01.04.2015 г.

Затворена
11.11.2014 24.11.2014 17:00:00 Доставка на оптични кабели 140-135 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 15.12.2014 г.

Блокирана
10.11.2014 13.11.2014 12:00:00 Офис обзавеждане 1012302 Покана

Затворена
07.11.2014 18.11.2014 17:00:00 Доставка на комплект уреди за ремонт на оптични кабели 140-138 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 10.12.2014 г.

Договор № 1867 от 29.12.2014 г., публикуван на 06.01.2015 г.

Информация за извършено плащане и за приключване на договора

Затворена
06.11.2014 18.11.2014 17:00:00 Компресор за въздух с обем на ресивера 100 литра 1431306 Покана

Затворена
06.11.2014 18.11.2014 17:00:00 Пароструйка 1431307 Покана

Затворена
05.11.2014 14.11.2014 17:00:00 Доставка на защитни КИП кутии за преобразуватели на налягане 140-131 Публична покана и приложенията към нея

Разяснение по условията на обществената поръчка, публикувано на 07.11.2014 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 16.12.2014 г.

Договор № 1866 от 29.12.2014 г., публикуван на 06.01.2015 г.

Информация за извършено плащане и за приключване на договора

Затворена