Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
22.07.2014 29.07.2014 17:00:00 Доставка на електроди 225 Покана

Затворена
21.07.2014 28.07.2014 17:00:00 Ремонт на аварирал трансформатор ТМ100/20HL с номинална мощност 100 kVA на помпена станция за питейни води към КС Лозенец 50532200 Покана

Затворена
21.07.2014 01.08.2014 17:00:00 Транспортиране и последващо третиране (обезвреждане/оползотворяване) на антифризни течности съдържащи опасни вещества БТГ-24-00-2707 Покана

Затворена
21.07.2014 01.08.2014 17:00:00 Електрохидравличен подемник за автомобили с товароподемност 4 тона 1432306 Покана

Затворена
16.07.2014 23.07.2014 17:00:00 Доставка на хидравличен акумулатор на дозираща помпа в инсталация за вкарване на метанол 215 Покана

Затворена