Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
24.09.2014 06.10.2014 17:00:00 Доставка на резервни части за въздушни компресори 140-114 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 22.10.2014 г.

Блокирана
19.09.2014 10.10.2014 17:00:00 Доставка на подемник гаражен 3,5 t 1432128 Покана

Затворена
18.09.2014 29.09.2014 17:00:00 Доставка на средства за първоначално пожарогасене 140-109 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 29.10.2014 г.

Блокирана
12.09.2014 23.09.2014 17:00:00 Изработка и доставка на специално зимно защитно и предпазно облекло за служители на „Булгартрансгаз” ЕАД 140-122 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 21.10.2014 г.

Договор № 1822 от 24.11.2014 г., публикуван на 09.12.2014 г.

Затворена
12.09.2014 23.09.2014 16:00:00 Доставка на уплътнителни смазки и ръчни такаламити, разпределена в четири позиции: Позиция № 1 – Доставка на синтетична биоразградима уплътнителна смазка със специална добавка политетрафлуоретилен /PTFE/; Позиция № 2 – Доставка на мултифункционална синт 140-119 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работа на комисията, публикуван на 20.10.2014 г.

Договор № 1816 от 17.11.2014 г. по позиция № 1, публикуван на 28.11.2014 г.

Договор № 1815 от 17.11.2014 г. по позиции № 2, 3 и 4, публикуван на 28.11.2014 г.

Информация за извършено плащане по договор № 1816 от 17.11.2014 г., публ. на 07.01.2015 г.

Информация за извършено плащане по договор № 1815 от 17.11.2014 г., публ. на 21.01.2015 г.

Затворена
12.09.2014 19.09.2014 17:00:00 Доставка на комплект уреди за ремонт на оптични кабели 140-110 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 28.10.2014 г.

Блокирана
12.09.2014 23.09.2014 17:00:00 Ремонт на дефектирали и изработка на нови части (пръстени) за нагнетател НЦВ 6,3В/56. 140-098 Публична покана и приложения.

Протокол от работата на комисията-публикуван на 20.10.2014г.

Сключен договор 1813/11.11.2014г.- публикуван на 12.11.2014г.

Затворена
11.09.2014 26.09.2014 17:00:00 Процедура за избор на кредитни или финансови институции за предоставяне на финансови услуги "Откриване и управление на разплащателни сметки в лева, евро и щатски долари " и "Откриване и администриране на депозити в лева, евро и/или щатски долари" БТГ-24-00-3400 Покана

Затворена
11.09.2014 18.09.2014 17:00:00 Поддръжка и усъвършенстване на Електронната система за управление на дейностите за инвестиции и поддръжка (ЕСУДИП) в „Булгартрансгаз” ЕАД 140-115 публична покана

Протокол от работата на комисията, публикуван на 30.09.2014 г.

Договор № 1872/29.12.2014г., публикуван на 09.01.2015 г.

Информация за плащане по договор, публикувано на 05.03.2015 г.

Информация за плащане по договор, публикувано на 12.03.2015 г.

Информация за плащане по договор, публикувано на 30.04.2015 г.

Информация за плащане по договор, публикувано на 26.05.2015 г.

Информация за плащане по договор, публикувано на 03.07.2015 г.

Информация за плащане по договор, публикувано на 23.07.2015 г.

Информация за плащане по договор, публикувано на 28.08.2015 г.

Информация за плащане по договор, публикувано на 01.10.2015 г.

Информация за плащане по договор, публикувано на 03.11.2015 г.

Информация за плащане по договор, публикувано на 04.12.2015 г.

Информация за плащане по договор, публикувано на 04.01.2016 г.

Затворена
10.09.2014 30.09.2014 17:00:00 Монтаж на желязорешетъчни антенни мачти на АГРС Септември и ЛК №21 село Росен 1446401 - Покана

Блокирана
02.09.2014 16.09.2014 17:00:00 „Демонтаж, ремонт, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя двигатели в КС Вълчи дол” 140-108 Демонтаж, ремонт, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя двигатели в КС „Вълчи дол”

Отговор на поставен въпрос.

Протокол от работата на комисия за провеждане на обществена поръчка публикуван на 24.09.2014г.

Сключен договор 1795/28.10.2014г.- публикуван на 29.10.2014г.

Затворена