Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
11.12.2015 14.01.2016 14:00:00 Покана за изразяване на интерес за Консултант за проектиране на "Преносен газопровод до Свищов" 8091-EOI-17149 Консултант за проектиране на "Преносен газопровод до Свищов"

8091-EOI-17149 Consultant for design of gas transmission pipeline to Svishtov

Приключена
09.12.2015 18.12.2015 17:00:00 Доставка на резервни части за телеметричната система на сондажите в ПГХ "Чирен" 150-157 Публична покана и приложенията към нея

Образци на приложенията към публичната покана

Съобщение за прекратяване действията по възлагане на обществена поръчка

Блокирана
03.12.2015 12.12.2015 17:00:00 Зимно поддържане и снегопочистване през зимния период 2015 - 2016 г. на ведомствени пътища към КС Кардам и АГРС Добрич 1341001 - Покана

Спряна
19.11.2015 18.12.2015 14:00:00 Покана за изразяване на интерес за Консултант за проектиране на "Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп" EOI-17149 Консултант за проектиране на "Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп"

EOI-17149 Consultant for design of gas transmission pipeline to Panagiurishte and Pirdop

Приключена
16.11.2015 25.11.2015 17:00:00 “Абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи Компресорни станции, собственост на “Булгартрансгаз” ЕАД”, разпределена в 5 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи КС „Вълчи дол” 150-175 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публ. на 16.12.2015 г.

Договор № 2324/14.01.2016 г. по обособена позиция № 1, публ. на 26.01.2016 г.

Договор № 2325/14.01.2016 г. по обособена позиция № 2, публ. на 26.01.2016 г.

Договор № 2326/14.01.2016 г. по обособена позиция № 3, публ. на 26.01.2016 г.

Договор № 2327/14.01.2016 г. по обособена позиция № 4, публ. на 26.01.2016 г.

Договор № 2328/14.01.2016 г. по обособена позиция № 5, публ. на 26.01.2016 г.

Затворена
16.11.2015 25.11.2015 17:00:00 Доставка на сапун, тоалетна хартия, хартиени кърпи за ръце и салфетки, разпределена в две обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1 „Доставка на спуни“; обособена позиция № 2 „Доставка на хартиени изделия“ 150-170 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 18.12.2015 г.

Договор № 2329 от 14.01.2016 г., публикуван на 26.01.2016 г.

Договор № 2330 от 14.01.2016 г., публикуван на 26.01.2016 г.

Затворена
12.11.2015 11.12.2015 14:00:00 Покана за заявяване на интерес за Консултант за проектиране на "Преносен газопровод до Разлог и Банско" EOI-17149 Консултант за проектиране на "Преносен газопровод до Разлог и Банско"

EOI-17149 Invitation for expression of interest for Consultant for the design of gas transmission pi

Приключена
05.11.2015 16.11.2015 17:00:00 Подновяване на абонамент за ползване на пакет услуги „Cisco Inbound Essentials Bundle“ за антиспам/антивирус сървър Cisco Email Security Appliance C170 - Anti-Spam, Anti-Virus, Virus outbreak filters. 150-169 Публична покана и приложенията към нея

Приложени Образци към Публичната покана

Протокол от работата на комисията, публикуван на 04.12.2015 г.

Блокирана
04.11.2015 16.11.2015 17:00:00 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторна апаратура за изпитване на турбинни масла, както и извършване на обучение на специалисти”, разпределена в пет обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка, монтаж и въвеждане 150-162 Публична покана и приложенията към нея

Приключена
02.11.2015 11.11.2015 17:00:00 Доставка на сървърна техника 150-147 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публ. на 27.11.2015 г.

Блокирана
22.10.2015 02.11.2015 17:00:00 „Доставка на вентилатор за инсталация за изсушаване на газа“ 150-164 Публична покана и приложенията към нея

Приложени Образци към Публичната покана

Разяснения по условията на обществената поръчка, публикувано на 23.10.2015 г.

Разяснения по условията на обществената поръчка, публикувано на 28.10.2015 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 19.11.2015г.

Договор 2277 от 07.12.2015г., публикуван на 09.12.2015г.

Затворена
19.10.2015 30.10.2015 17:00:00 ГРС “ Шумен ” - Изграждане на метална ограда БТГ-ЕВ-Изх.-344 - Покана

Спряна
14.10.2015 23.10.2015 17:00:00 „Доставка на резервни части за телеметричната система на сондажите в ПГХ “Чирен” 150-157 Публична покана и приложенията към нея

ОБРАЗЦИ 150-157

Съобщение за прекратяване действията по възлагане на обществена поръчка

Блокирана
02.10.2015 13.10.2015 17:00:00 Доставка на регулатори, разпределена в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 „Доставка на регулатори на налягане“ Обособена позиция № 2 „Доставка на филтър регулатор с манометър“ 150-159 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 07.12.2015 г.

Договор № 2318 от 13.01.2016 г.

Договор № 2323 от 14.01.2016 г.

Информация за плащане и за приключване на договорите

Затворена
02.10.2015 14.10.2015 17:00:00 Доставка на двуканална газсигнализаторна станция БТГ-ЕЧ-Изх.-322 - Покана

Затворена
28.09.2015 19.10.2015 17:00:00 КС "Вълчи дол" - ремонт на носещите колони на МЦК 1442304 - Покана

Спряна
25.09.2015 07.10.2015 17:00:00 Доставка на автомобилни гуми и джанти за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД 150-156 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 23.10.2015г.

Договор 2243 от 03.11.2015г., публикуван на 10.11.2015г.

Затворена
25.09.2015 09.10.2015 17:00:00 „Проучване, проектиране, изпълнение и въвеждане в експлоатация на строеж: ”Защитно съоръжение на Транзитния газопровод за Гърция при преминаването му в коритото на р. Струма в района на ПК 1236 – 1240 срещу с. Чучулигово, община Петрич” 150-138 Публична покана и приложения към нея

Образци на приложенията към Публичната покана

Приключена
18.09.2015 02.10.2015 17:00:00 Доставка на уреди за диагностика на електрохимична защита 150-093 Публична покана и приложенията към нея

Приключена
18.09.2015 16.10.2015 17:00:00 Ремонт гайковерт HYTORC HY-8XLT и техническо обслужване на хидравлични динамометрични машини HYTORC - 2 бр. от оторизиран сервиз 1522301 - Покана

Затворена
16.09.2015 30.09.2015 17:00:00 Огледален рефлексен фотоапарат 1532315 - Покана

Затворена
16.09.2015 01.10.2015 17:00:00 Възстановяване на трайните знаци (стоманобетонни репери на всички чупки на газопровода), контролноизмервателни колонки и вентилационни свещи на ГО за АГРС Пазарджик, АГРС Белово и АГРС Септември. 1521401 - Покана

Блокирана
11.09.2015 23.09.2015 17:00:00 Доставка на кухненско оборудване 150-084 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 15.10.2015 г.

Договор № 2270 от 26.11.2015 г.

Информация за плащане и за приключване на договора

Затворена
08.09.2015 18.09.2015 17:00:00 Два броя инверторни климатици 12000 BTU БТГ-ЕВ-Изх-278 - Покана

Затворена
04.09.2015 14.09.2015 17:00:00 Управляем хоризонтален сондаж на река Марица за изместване на ГО Първомай 1346006 - Покана

Затворена
24.08.2015 07.09.2015 17:00:00 Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж КС „Вълчи дол“ – ремонт на релсов път на мостов кран в машинна зала на КЦ 150-137 Публична покана и приложенията към нея, публикувана на 24.08.2015 г.

Протокол от работата на Комисията, публикуван на 21.10.2015 г.

Договор за възлагане на обществена поръчка, публикуван на 30.11.2015 г.

Затворена
21.08.2015 02.09.2015 17:00:00 Доставка на устройства за пакетен пренос, маршрутизация и комутация 150-119 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работа на комисията, публ. на 30.09.2015 г.

Блокирана
21.08.2015 04.09.2015 17:00:00 Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на “Булгартрансгаз” ЕАД за 2015 г. 150-135 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публ. на 02.11.2015 г.

Договор № 2254/13.11.2015 г., публ. на 26.11.2015 г.

Затворена
21.08.2015 02.09.2015 17:00:00 Доставка на сапун, тоалетна хартия, хартиени кърпи за ръце и салфетки 150-132 Публична покана и приложенията към нея

Блокирана
17.08.2015 26.08.2015 17:00:00 Доставка на регулатори, разпределена в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 „Доставка на регулатори на налягане“ Обособена позиция № 2 „Доставка на филтър регулатор с манометър“ 150-128 Публична покана и приложенията към нея

Протоколи от работата на комисията, публикувани на 28.09.2015 г.

Блокирана
06.08.2015 21.08.2015 17:00:00 Избор на оператор за предоставяне на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа по стандарти GSM и UMTS с национално покритие за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД 150-096 Публична покана и приложенията към нея

150-096 ОБРАЗЦИ

Протоколи от работата на комисията, публикувани на 12.09.2015г.

Договор № 2212/06.10.2015 г., публикуван на 16.10.2015 г.

Затворена
03.08.2015 14.08.2015 17:00:00 Огледално рефлексен фотоапарат 1532315 - Покана

Затворена
31.07.2015 21.08.2015 17:00:00 КС "Вълчи дол" - ремонт на носещите колони на МЦК 1442304 - Покана

Блокирана
30.07.2015 12.08.2015 17:00:00 Доставка на резервни части за въздушни компресори 150-126 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 12.09.2015г.

Договор №2210 от 05.10.2015г., публикуван на 22.10.2015г.

Затворена
23.07.2015 14.08.2015 17:00:00 Преглед и ремонт на маломаслени прекъсвачи ММО 110/1250/20У 1542302 - Покана

Затворена
22.07.2015 31.07.2015 17:00:00 Доставка на оригинални, нерециклирани консумативи за принтери, факс-апарати и размножителни машини. 150-115 Публична покана с приложения

Протокол от работата на комисията, публикуван на 11.08.2015 г.

Договор № 2145 от 13.08.2015 г., публикуван на 17.08.2015 г.

Информация за извършени плащания по договора, обновена на 01.12.2015г.

Затворена
21.07.2015 03.08.2015 17:00:00 Доставка на канцеларски материали и хартия, разпределена в две обособени позиции , както следва: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали; Обособена позиция №2: Доставка на хартия. 150-087 Публична покана и приложенията към нея

Образци към поръчка с номер 150-087

Разяснения към поръчка с номер 150-087, публикувани на 29.07.2015г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 18.08.2015 г.

Договор № 2158 от 24.08.2015 г., публикуван на 26.08.2015 г.

Договор № 2159 от 24.08.2015 г., публикуван на 26.08.2015 г.

Информация за извършени плащания по договорите, актуализирана на 09.11.2015 г.

Затворена
21.07.2015 03.08.2015 17:00:00 Организиране и извършване на периодични медицински прегледи и изследвания на служителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД 150-114 Публична покана с приложения

Протокол от работата на комисията, публ. на 17.09.2015 г.

Договор № 2216/14.10.2015 г., публ. на 19.10.2015 г.

Затворена
17.07.2015 21.08.2015 17:00:00 Доставка на "Бойлер газов 450 л. за бани- експлоатационен корпус" 1532108- Покана

Затворена
15.07.2015 24.07.2015 17:00:00 Доставка на кабели 150-091 Публична покана с приложения

Разяснения по условията на обществената поръчка, публикувано на 22.07.2015 г.

Протоколи от работата на комисията, публикувани на 31.08.2015 г.

Договор № 2201 от 01.10.2015 г., публикуван на 12.10.2015 г.

Договор № 2202 от 01.10.2015 г., публикуван на 12.10.2015 г.

Договор № 2211 от 05.10.2015 г., публикуван на 12.10.2015 г.

Информация за плащане и за приключване на договорите

Затворена
07.07.2015 16.07.2015 17:00:00 „Доставка на препарат за измиване на поточните части на газотурбинен двигател за нуждите на „Булгартрансгаз“ ЕАД“ 150-111 Публична покана с приложенията към нея

Разяснение по условията на обществената поръчка, публикувано на 13.07.2015г

Протокол от работата на комисията, публикуван на 06.08.2015 г.

Договор № 2150 от 18.08.2015 г.,публикуван на 28.08.2015г.

Затворена
02.07.2015 13.07.2015 17:00:00 Доставка на офис обзавеждане 150-073 Публична покана с приложения

Протокол от работата на комисията, публикуван на 30.07.2015 г.

Договор № 2152 от 18.08.2015 г., публикуван на 18.09.2015 г.

Информация за извършено плащане и приключване на договора

Затворена
30.06.2015 09.07.2015 17:00:00 Доставка на електрокар 150-045 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 06.08.2015 г.

Договор №2161 от 25.08.2015г., публикуван на 23.09.2015г.

Затворена
29.06.2015 13.07.2015 17:00:00 Доставка на лични и колективни предпазни средства за защита 150-101 Публична покана и приложенията към нея

Разяснения по условията на обществената поръчка, публикувано на 07.07.2015 г.

Разяснения по условията на обществената поръчка, публикувано на 13.07.2015 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 06.08.2015 г.

Договор № 2156/19.08.2015 г., публикуван на 09.09.2015 г.

Затворена
26.06.2015 08.07.2015 17:00:00 Доставка на електронен модул за управление на блок за изсушаване на импулсен газ 150-116 Публична покана и приложенията към нея

Блокирана
18.06.2015 07.07.2015 17:00:00 "Ново външно ел. захранване и ТП за складова база с. Яна и ел. захранване на СКЗ с. Яна" 150-092 Публична покана и приложения към нея

Образци за подготовка на оферта

Работен проект - Приложение № 1 към документ "Пълно описание на предмета на поръчката. Технически сп

Разяснение, публикувано на 30.06.2015 г.

Разяснение, публикувано на 03.07.2015 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 02.09.2015 г.

Договор № 2215 от 14.10.2015 г., публикуван на 14.10.2015 г.

Приложения към Договор № 2215 от 14.10.2015 г.

Споразумение по ЗБУТ

Затворена
17.06.2015 17.07.2015 17:00:00 Трипътен магнетвентил за взривоопасна среда 1552317 - Покана

Затворена
17.06.2015 30.06.2015 17:00:00 Модул МW 30 R/T за периметрова охранителна система БТГ-ЕВ-Изх-191 - Покана

Затворена
12.06.2015 23.06.2015 17:00:00 „Преизолиране на 264 броя статорни секции за двигател тип СДКП2-20-39-20Ф-У4, с мощност - 2500кW и напрежение - 6000V” 150-113 Публична покана с приложения

Протокол от работата на комисията, публикуван на 27.07.2015г.

Договор № 2141 от 12.07.2015 г., публикуван на 13.08.2015 г.

Затворена
10.06.2015 19.06.2015 17:00:00 Доставка на електроди 1551409 - Покана

Затворена
10.06.2015 15.07.2015 17:00:00 Възстановяване на трайни знаци (стоманобетонни репери на всички чупки на газопровода), контролно измервателни колонки и вентилационни свещи на ГО за АГРС Пазарджик, АГРС Белово и АГРС Септември 1521401 - Покана

Блокирана
10.06.2015 30.06.2015 17:00:00 Ремонт на трифазен взривозащитен ел. двигател "Siemens" тип 1MJ6 220-4CA90-Z 225S; P=37kW 1541301 - Покана

Затворена
09.06.2015 30.06.2015 17:00:00 Изграждане на пожарогасителна инсталация в авариен електрогенератор обслужващ КС Кардам 1 1516301 - Покана

Затворена
05.06.2015 19.06.2015 17:00:00 Доставка на електронен модул за управление на блок за изсушаване на импулсен газ 150-069 Публична покана и приложенията към нея

Блокирана
05.06.2015 19.06.2015 17:00:00 Извършване на сервизно обслужване, калибровка, ремонт и отстраняване на малки дефекти на оптическо оборудване и апаратура на фирма OLYMPUS за срок от три години 150-078 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 06.07.2015г.

Договор № 2092/09.07.2015г., публикуван на 09.07.2015г.

Затворена
05.06.2015 19.06.2015 17:00:00 „Метрологичен контрол – последваща периодична проверка и проверка по желание на електронни коригиращи устройства за обем тип 2“ 150-112 Публична покана и приложенията към нея

Образци за подготовка на оферта

Протокол от дейността на комисията, публикуван на 29.06.2015г.

Договор № 2087 от 02.07.2015 г., публикуван на 10.07.2015 г.

Информация за плащане по договор № 2087/02.07.2015 г., публикувана на 03.11.2015 г.

Информация за изпълнен договор № 2087/02.07.2015 г., публикувана на 03.11.2015 г.

Затворена
03.06.2015 25.06.2015 17:00:00 Преглед и ремонт на маломаслени прекъсвачи ММО 110/1250/20У 1542302 - Покана

Блокирана
03.06.2015 19.06.2015 00:00:00 Ремонт гайковерт HYTORG HY-8XLT и техническо обслужване на хидравлични динамометрични машини HYTORG-2бр. от оторизиран сервиз 1522301 - Покана

Блокирана
25.05.2015 19.06.2015 17:00:00 Проектиране, доставка и монтаж на вентилни отводи и броячи за ОРУ 110kV 922305 - Покана

922305 - Образци

Затворена
20.05.2015 01.06.2015 17:00:00 Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства, разпределена в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Непрекъсваемо захранващо устройство – UPS 6000VA, модули за байпас на непрекъсваеми токозахранващи устройства и захранващи кабе 150-099 Публична покана с приложения

Протокол от работата на комисията, публикуван на 23.06.2015 г.

Договор № 2167 от 26.08.2015 г. по обособена позиция № 1, публ. на 03.09.2015 г.

Договор № 2168 от 26.08.2015 г. по обособена позиция № 2, публ. на 03.09.2015 г.

Информация за извършено плащане по договор № 2168 от 26.08.2015 г., публ. на 19.10.2015г.

Информация за извършено плащане по договор № 2167 от 26.08.2015 г., публ. на 18.11.2015г.

Затворена
15.05.2015 27.05.2015 17:00:00 Доставка на клингерит 1555607 - Покана

Разяснение по условията на поканата, публикувано на 22.05.2015 г.

Затворена
15.05.2015 29.05.2015 17:00:00 Лицензиран технически надзор на съоръжения с повишена опасност към експлоатационните райони БТГ-ЕЧ-Изх-187 - Покана

Затворена
11.05.2015 21.05.2015 17:00:00 Доставка на GSM апарати 150-080 Публична покана с приложения

Разяснение по условията на обществената поръчка, публикувано на 14.05.2015 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 18.06.2015 г.

Блокирана
08.05.2015 15.06.2015 17:00:00 Изработка и монтаж на козирка пред механична работилница в район Ботевград 1542105 - Покана

Затворена
29.04.2015 12.05.2015 17:00:00 Изпитване на проби от масла за съдържание на елементи, съгласно ASTM D 5185, за нуждите на ,,Булгартрансгаз” ЕАД 150-085 Публична покана с приложения

Протокол от работата на комисията, публикуван на 27.05.2015 г.

Договор № 2040/05.06.2015 г., публикуван на 25.06.2015 г.

Затворена
29.04.2015 12.05.2015 17:00:00 Изпитване на проби от масла по определени физикохимични показатели за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД 150-050 Публична покана с приложения

Протокол от работата на комисията, публикуван на 27.05.2015 г.

Договор № 2039/05.06.2015 г., публикуван на 25.06.2015 г.

Затворена
21.04.2015 08.05.2015 17:00:00 Доставка на регулатори 150-075 Публична покана с приложения

Протокол от работата на комисията, публикуван на 02.06.2015 г.

Договор № 2086 от 02.07.2015 г.

Информация за плащане и за приключване на договора

Частично блокирана
20.04.2015 04.05.2015 17:00:00 Доставка на копирна техника 150-074 Публична покана

Протокол от работата на комисията, публикуван на 04.06.2015 г.

Договор № 2071/23.06.2015 г., публ. на 06.07.2015 г.

Информация за извършено плащане по договора, публ. на 21.07.2015 г.

Затворена
20.04.2015 30.04.2015 16:00:00 Ламинатор А3 1535601 Публична Покана

Затворена
20.04.2015 30.04.2015 16:00:00 Шредер 1535602 Публична Покана

Затворена
09.04.2015 24.04.2015 17:00:00 Преглед и ремонт на маломаслени прекъсвачи ММО 110/1250/20У 1542302 - Покана

Блокирана
08.04.2015 24.04.2015 17:00:00 Ремонт на ел.мотор на охладителите на ГТКА №4 КС Странджа БТГ-ЕЗ-Изх.-84 - Покана

Затворена
07.04.2015 17.04.2015 17:00:00 Доставка на периферна техника 150-071 Публична покана

Протокол от работата на комисията публикуван на 08.05.2015

Договор № 2019 от 26.05.2015г. Публикуван на 26.05.2015г.

Информация за извършено плащане по договора

Затворена
06.04.2015 24.04.2015 17:00:00 Доставка на електроди 1551409 - Покана

Блокирана
06.04.2015 30.04.2015 17:00:00 Доставка на електроди 1556201 - Покана

Затворена
06.04.2015 30.04.2015 17:00:00 "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на охладителна система на силови трансформатори в ОРУ 110 kV на КС "Вълчи Дол” 150-064 Публична покана и приложенията към нея

150-064 Образци

Разяснение по условията на обществената поръчка, публикувано на 24.04.2015 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 01.06.2015 г.

Договор № 2077 от 29.06.2015 г., публикуван на 30.06.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 2077 от 29.06.2015 г., публикувана на 22.07.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 2077 от 29.06.2015 г., публикувана на 09.11.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 2077 от 29.06.2015 г., публикувана на 11.02.2016 г.

Затворена
27.03.2015 17.04.2015 17:00:00 Предпроектни проучвания "Преносен газопровод за гр. Свищов" 150-072 Публична покана и приложения към нея

150-072-Образци

Протокол от работата на комисията публикуван на 22.05.2015г.

Договор за обществена поръчка и приложения към него

Затворена
25.03.2015 08.04.2015 17:00:00 BTG-24-00-1410 INVITATION FOR PARTICIPATION IN COMPETITION BY DOCUMENTS’ SUBMISSION

Приключена
25.03.2015 08.04.2015 17:00:00 Осъществяване на процесуално представителство на „Булгартрансгаз” ЕАД пред Арбитражния съд при Търговско промишлената палата в Цюрих” относно споровете, възникнали във връзка със сключването, изпълнението и тълкуването на Договор № 484/11.02.2009 г., склю БТГ-24-00-1410 покана за представяне на оферти

BTG-24-00-1410 INVITATION FOR PARTICIPATION IN COMPETITION BY DOCUMENTS’ SUBMISSION

Приключена
25.03.2015 06.04.2015 17:00:00 Доставка на устройства за пакетен пренос, маршрутизация и комутация 150-062 Публична покана с приложения към нея

Протокол от работата на комисията, публ. на 20.05.2015 г.

Блокирана
24.03.2015 30.04.2015 17:00:00 Направа на настилка срещу затревяване на АГРС Благоевград, ГИС Сандански и ЛК Драката 1342003 - Покана

Затворена
24.03.2015 17.04.2015 17:00:00 Анализ в акредитирана лаборатория за определяне окислителна стабилност на турбинни масла 1541302 - Покана

Затворена
20.03.2015 30.04.2015 17:00:00 Ремонт гайковерт HYTORG HY-8XLT и техническо обслужване на хидравлични динамометрични машини HYTORG-2бр. от оторизиран сервиз 1522301 - Покана

Блокирана
20.03.2015 01.04.2015 17:00:00 “Доставка на високоволтови кабели за ГМК” 150-056 Публична покана с приложенията към нея

Протокол от работата на комисията публикуван на 20.04.2015г.

Договор №2018 от 22.05.2015г. Публикуван на 26.05.2015г.

Информация за извършено плащане по договора

Затворена
20.03.2015 03.04.2015 17:00:00 Доставка на преносими газдетектори 150-059 Публична покана с приложения към нея

Разяснение по условията на обществената поръчка, публ. на 01.04.2015 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 05.05.2015 г.

Договор № 2020/27.05.2015 г., публикуван на 25.06.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 2020/27.05.2015 г., публикувана на 03.09.2015 г.

Затворена
20.03.2015 30.03.2015 17:00:00 Доставка на алуминиеви скелета, метални платна за осигуряване на изкопи и елементи за метално скеле 150-044 Публична покана с приложения към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 29.04.2015г.

Договор No 2012 от 21.05.2015г., публикуван на 17.06.2015г.

Договор No 2013 от 21.05.2015г., публикуван на 17.06.2015г.

Затворена
20.03.2015 31.03.2015 17:00:00 "Доставка на комплект резервни части за сферичен кран 4” ANSI-1500" 140-158 Публична покана и приложения към нея

Протокол от работата на комисията публикуван на 28.04.2015г.

Договор №2005 от 20.05.2015 г., публикуван на 21.05.2015 г.

Затворена
20.03.2015 01.04.2015 17:00:00 „Доставка на резервни части и консумативи за фонтанна арматура АФК - 3“ 150-048 Публична покана с приложения към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 14.04.2015г.

Договор № 2003 от 18.05.2015 г., публикуван на 26.05.2015 г.

Информация за плащане по договор № 2003/18.05.2015 г., публикувана на 22.06.2015 г.

Затворена
19.03.2015 01.04.2015 17:00:00 Доставка на подемно транспортни съоръжения за складово стопанство 140-139 Публична покана с приложения

Протокол от работата на комисията, публикуван на 22.04.2015 г.

Договор № 1999 от 11.05.2015 г., публикуван на 25.05.2015 г.

Затворена
16.03.2015 31.03.2015 17:00:00 Изграждане на пожароизвестителна инсталация на помещение ИКУНК при склад ЛЗТ 1515602 - Покана

Затворена
16.03.2015 01.04.2015 17:00:00 "Лицензиран технически надзор на СПО в три обособени позиции за ЮИЕР Стара Загора БТГ-ЕЗ-Изх-54 - Покана

Затворена
13.03.2015 31.03.2015 17:00:00 Доставка на хидравлична тестова помпа (ръчна) 1531404 - Покана

Затворена
13.03.2015 03.04.2015 17:00:00 Лицензиран технически надзор на съоръжения с повишена опасност към експлоатационните райони БТГ-ЕЧ-Изх-102 - Покана

Блокирана
12.03.2015 25.03.2015 16:00:00 Подемник за скоростна кутия 1535603 - Покана

Затворена
11.03.2015 20.03.2015 17:00:00 Осветителни луминисцентни тела 153112 - Покана

Затворена
10.03.2015 25.03.2015 16:00:00 Почистване и тариране на цистерни/ ГСМ 1545604 - Покана

Затворена
10.03.2015 06.04.2015 17:00:00 Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж КС „Вълчи дол“ – ремонт на релсов път на мостов кран в машинна зала на КЦ 150-049 Публична покана и приложенията към нея

Протокол, съставен на основание чл.101г, ал.4 от ЗОП, публикуван на 12.05.2015 г.

Съобщение за преустановяване избора на изпълнител

Информация за освобождаване или задържане на гаранциите за участие

Блокирана
09.03.2015 27.03.2015 17:00:00 Метални шкафове за работно облекло 1532114 - Покана

Затворена
06.03.2015 20.03.2015 17:00:00 Доставка на електроди 1551508 - Покана

Затворена
05.03.2015 20.03.2015 17:00:00 Доставка на клингерит 1555607 - Покана

Разяснения по направено запитване

Блокирана
27.02.2015 16.03.2015 17:00:00 Дератизация, дезинсекция и дезакаризация БТГ-ЕИ-Изх-042 - Покана

Затворена
27.02.2015 16.03.2015 17:00:00 Лицензиран технически надзор към експлоатационните райони БТГ-ЕИ-Изх-041 - Покана

БТГ-ЕИ-Изх-041 - Приложение 1

Затворена
27.02.2015 27.03.2015 17:00:00 Маслени филтри за Авариен агрегат 1555604 - Покана

Затворена
27.02.2015 16.03.2015 17:00:00 Доставка на резервни части за противопожарно оборудване 150-030 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работа на комисията, публ. на 08.04.2015 г.

Договор № 1980/ 17.04.2015 г., публ. на 22.04.2015 г.

Информация за датата, основанието и размера на плащането по договора, публ. на 28.05.2015 г.

Затворена
25.02.2015 13.03.2015 17:00:00 Обучение и сертифициране на заварчици БТГ-ЕВ-Изх-76 - Покана

Затворена
24.02.2015 23.03.2015 17:00:00 Бойлер газов 450 л., за бани - експлоатационен корпус 1532108 - Покана

Затворена
24.02.2015 06.03.2015 17:00:00 Доставка на резервен комплект за регулатор "Tartarini" - 2 к-та 1355614 - Покана

Затворена
20.02.2015 06.03.2015 17:00:00 Доставка на уреди за диагностика на електрохимична защита 150-032 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията-публикуван на 27.03.2015г.

Блокирана
19.02.2015 04.03.2015 17:00:00 “Извършване на пробонабиране и физико-химични анализи на води за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД” 150-015 Публична покана и приложенията към нея

Разяснение относно Образец О12 от приложенията към публичната покана

Протокол от работата на комисията-публикуван на 18.03.2015г.

Договор №1971/08.04.2015г.за позиция №1, публикуван на 22.04.2015г.

Договор №1972/08.04.2015г.за позиция №4, публикуван на 22.04.2015г.

Договор №1981/17.04.2015г.за позиция №5, публикуван на 22.04.2015г.

Договор №1982/17.04.2015г.за позиция №2, публикуван на 22.04.2015г.

Частично блокирана
18.02.2015 06.03.2015 17:00:00 Управляем хоризонтален сондаж на река Стряма за изместване на оптични кабели 1511501 - Покана

Затворена
13.02.2015 10.03.2015 17:00:00 Предпроектни проучвания: „Преносни газопроводи за гр.Панaгюрище и гр.Пирдоп” 150-023-Документация

150-023-Образци

Разяснение по направено запитване

Протокол от работата на комисията-публикуван на 16.04.2015г.

Договор за обществена поръчка и приложения - част 1

Договор за обществена поръчка и приложения - част 2

Плащане по Договор № 1994/08.05.2016г.

Информация за основание и освобождаване Гаранция за изпълнение, основание и приключване на Договор №

Затворена
12.02.2015 23.02.2015 17:00:00 Доставка на винтов стартер 140-019 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията - публикуван 16.03.2015г.

Договор 1952/25.03.2015г. - публикуван на 30.03.2015г.

Информация за извършено плащане и изпълнение на договор № 1952 от 25.03.2015г.

Затворена
09.02.2015 16.02.2015 17:00:00 Комплексна кондензаторна уредба (ККУ) БТГ-ЕВ-Изх-57/09.02.2015_ Покана

Затворена
03.02.2015 20.02.2015 17:00:00 Управляема охранителна камера БТГ-ЕЧ-Изх-39 - Покана

Затворена
28.01.2015 16.02.2015 17:00:00 Лицензиран технически надзор на съоръженията с повишена опасност за ЮИЕР "Стара Загора" 1346010 - Покана

Затворена
24.01.2015 05.02.2015 17:00:00 Охрана с паник-бутон и автопатрулна реакция БТГ-ЕВ-Изх-52 - Покана

Затворена
24.01.2015 04.02.2015 17:00:00 Доставка на минерална и изворна/ трапезна вода за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД 150-009 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 17.02.2015 г.

Договор № 1924 от 27.02.2015 г., публикуван на 11.03.2015 г.

Затворена
23.01.2015 03.02.2015 17:00:00 Лицензиран технически надзор към експлоатационните райони 1346010 - Покана

Блокирана
21.01.2015 10.02.2015 17:00:00 Сключване на едногодишни договори за охрана и автопатрулна реакция БТГ-ЕИ-Изх.014 - Покана

Затворена
20.01.2015 06.02.2015 17:00:00 Охрана с паник-бутони и автопатрулна реакция за 6 обекта собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД – ГРС /газоразпределителни станции/, намиращи се на територията на: гр. Плевен – 1 бр., гр. София – 4 броя, гр. Перник – 1 бр. БТГ-ЕБ-Изх.016 - Покана

Затворена
14.01.2015 28.01.2015 00:00:00 Охрана с паник бутон и автопатрулна реакция БТГ-ЕЗ-Изх.-005 - Покана

Затворена
13.01.2015 29.01.2015 00:00:00 Ремонт на силов трансформатор тип ТМ 63/20/0,4 kV 1146010 Покана

Затворена
13.01.2015 22.01.2015 17:00:00 Доставка на резервни части за разходомери 140-156 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 06.02.2015 г.

Договор № 1915 от 24.02.2015 г., публикуван на 27.02.2015 г.

Информация за извършено плащане и за приключване на договора

Затворена