Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
28.01.2015 16.02.2015 17:00:00 Лицензиран технически надзор на съоръженията с повишена опасност за ЮИЕР "Стара Загора" 1346010 - Покана

Затворена
24.01.2015 05.02.2015 17:00:00 Охрана с паник-бутон и автопатрулна реакция БТГ-ЕВ-Изх-52 - Покана

Затворена
24.01.2015 04.02.2015 17:00:00 Доставка на минерална и изворна/ трапезна вода за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД 150-009 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 17.02.2015 г.

Договор № 1924 от 27.02.2015 г., публикуван на 11.03.2015 г.

Затворена
23.01.2015 03.02.2015 17:00:00 Лицензиран технически надзор към експлоатационните райони 1346010 - Покана

Блокирана
21.01.2015 10.02.2015 17:00:00 Сключване на едногодишни договори за охрана и автопатрулна реакция БТГ-ЕИ-Изх.014 - Покана

Затворена
20.01.2015 06.02.2015 17:00:00 Охрана с паник-бутони и автопатрулна реакция за 6 обекта собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД – ГРС /газоразпределителни станции/, намиращи се на територията на: гр. Плевен – 1 бр., гр. София – 4 броя, гр. Перник – 1 бр. БТГ-ЕБ-Изх.016 - Покана

Затворена
14.01.2015 28.01.2015 00:00:00 Охрана с паник бутон и автопатрулна реакция БТГ-ЕЗ-Изх.-005 - Покана

Затворена
13.01.2015 22.01.2015 17:00:00 Доставка на резервни части за разходомери 140-156 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 06.02.2015 г.

Договор № 1915 от 24.02.2015 г., публикуван на 27.02.2015 г.

Информация за извършено плащане и за приключване на договора

Затворена
13.01.2015 29.01.2015 00:00:00 Ремонт на силов трансформатор тип ТМ 63/20/0,4 kV 1146010 Покана

Затворена