Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
19.11.2015 18.12.2015 14:00:00 Покана за изразяване на интерес за Консултант за проектиране на "Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп" EOI-17149 Консултант за проектиране на "Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп"

EOI-17149 Consultant for design of gas transmission pipeline to Panagiurishte and Pirdop

Приключена
16.11.2015 25.11.2015 17:00:00 Доставка на сапун, тоалетна хартия, хартиени кърпи за ръце и салфетки, разпределена в две обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1 „Доставка на спуни“; обособена позиция № 2 „Доставка на хартиени изделия“ 150-170 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 18.12.2015 г.

Договор № 2329 от 14.01.2016 г., публикуван на 26.01.2016 г.

Договор № 2330 от 14.01.2016 г., публикуван на 26.01.2016 г.

Затворена
16.11.2015 25.11.2015 17:00:00 “Абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи Компресорни станции, собственост на “Булгартрансгаз” ЕАД”, разпределена в 5 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи КС „Вълчи дол” 150-175 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публ. на 16.12.2015 г.

Договор № 2324/14.01.2016 г. по обособена позиция № 1, публ. на 26.01.2016 г.

Договор № 2325/14.01.2016 г. по обособена позиция № 2, публ. на 26.01.2016 г.

Договор № 2326/14.01.2016 г. по обособена позиция № 3, публ. на 26.01.2016 г.

Договор № 2327/14.01.2016 г. по обособена позиция № 4, публ. на 26.01.2016 г.

Договор № 2328/14.01.2016 г. по обособена позиция № 5, публ. на 26.01.2016 г.

Затворена
12.11.2015 11.12.2015 14:00:00 Покана за заявяване на интерес за Консултант за проектиране на "Преносен газопровод до Разлог и Банско" EOI-17149 Консултант за проектиране на "Преносен газопровод до Разлог и Банско"

EOI-17149 Invitation for expression of interest for Consultant for the design of gas transmission pi

Приключена
05.11.2015 16.11.2015 17:00:00 Подновяване на абонамент за ползване на пакет услуги „Cisco Inbound Essentials Bundle“ за антиспам/антивирус сървър Cisco Email Security Appliance C170 - Anti-Spam, Anti-Virus, Virus outbreak filters. 150-169 Публична покана и приложенията към нея

Приложени Образци към Публичната покана

Протокол от работата на комисията, публикуван на 04.12.2015 г.

Блокирана
04.11.2015 16.11.2015 17:00:00 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторна апаратура за изпитване на турбинни масла, както и извършване на обучение на специалисти”, разпределена в пет обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка, монтаж и въвеждане 150-162 Публична покана и приложенията към нея

Приключена
02.11.2015 11.11.2015 17:00:00 Доставка на сървърна техника 150-147 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публ. на 27.11.2015 г.

Блокирана