Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
11.12.2015 14.01.2016 14:00:00 Покана за изразяване на интерес за Консултант за проектиране на "Преносен газопровод до Свищов" 8091-EOI-17149 Консултант за проектиране на "Преносен газопровод до Свищов"

8091-EOI-17149 Consultant for design of gas transmission pipeline to Svishtov

Приключена
09.12.2015 18.12.2015 17:00:00 Доставка на резервни части за телеметричната система на сондажите в ПГХ "Чирен" 150-157 Публична покана и приложенията към нея

Образци на приложенията към публичната покана

Съобщение за прекратяване действията по възлагане на обществена поръчка

Блокирана
03.12.2015 12.12.2015 17:00:00 Зимно поддържане и снегопочистване през зимния период 2015 - 2016 г. на ведомствени пътища към КС Кардам и АГРС Добрич 1341001 - Покана

Спряна