Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
31.07.2015 21.08.2015 17:00:00 КС "Вълчи дол" - ремонт на носещите колони на МЦК 1442304 - Покана

Блокирана
30.07.2015 12.08.2015 17:00:00 Доставка на резервни части за въздушни компресори 150-126 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 12.09.2015г.

Договор №2210 от 05.10.2015г., публикуван на 22.10.2015г.

Затворена
23.07.2015 14.08.2015 17:00:00 Преглед и ремонт на маломаслени прекъсвачи ММО 110/1250/20У 1542302 - Покана

Затворена
22.07.2015 31.07.2015 17:00:00 Доставка на оригинални, нерециклирани консумативи за принтери, факс-апарати и размножителни машини. 150-115 Публична покана с приложения

Протокол от работата на комисията, публикуван на 11.08.2015 г.

Договор № 2145 от 13.08.2015 г., публикуван на 17.08.2015 г.

Информация за извършени плащания по договора, обновена на 01.12.2015г.

Затворена
21.07.2015 03.08.2015 17:00:00 Доставка на канцеларски материали и хартия, разпределена в две обособени позиции , както следва: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали; Обособена позиция №2: Доставка на хартия. 150-087 Публична покана и приложенията към нея

Образци към поръчка с номер 150-087

Разяснения към поръчка с номер 150-087, публикувани на 29.07.2015г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 18.08.2015 г.

Договор № 2158 от 24.08.2015 г., публикуван на 26.08.2015 г.

Договор № 2159 от 24.08.2015 г., публикуван на 26.08.2015 г.

Информация за извършени плащания по договорите, актуализирана на 09.11.2015 г.

Затворена
21.07.2015 03.08.2015 17:00:00 Организиране и извършване на периодични медицински прегледи и изследвания на служителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД 150-114 Публична покана с приложения

Протокол от работата на комисията, публ. на 17.09.2015 г.

Договор № 2216/14.10.2015 г., публ. на 19.10.2015 г.

Затворена
17.07.2015 21.08.2015 17:00:00 Доставка на "Бойлер газов 450 л. за бани- експлоатационен корпус" 1532108- Покана

Затворена
15.07.2015 24.07.2015 17:00:00 Доставка на кабели 150-091 Публична покана с приложения

Разяснения по условията на обществената поръчка, публикувано на 22.07.2015 г.

Протоколи от работата на комисията, публикувани на 31.08.2015 г.

Договор № 2201 от 01.10.2015 г., публикуван на 12.10.2015 г.

Договор № 2202 от 01.10.2015 г., публикуван на 12.10.2015 г.

Договор № 2211 от 05.10.2015 г., публикуван на 12.10.2015 г.

Информация за плащане и за приключване на договорите

Затворена
07.07.2015 16.07.2015 17:00:00 „Доставка на препарат за измиване на поточните части на газотурбинен двигател за нуждите на „Булгартрансгаз“ ЕАД“ 150-111 Публична покана с приложенията към нея

Разяснение по условията на обществената поръчка, публикувано на 13.07.2015г

Протокол от работата на комисията, публикуван на 06.08.2015 г.

Договор № 2150 от 18.08.2015 г.,публикуван на 28.08.2015г.

Затворена
02.07.2015 13.07.2015 17:00:00 Доставка на офис обзавеждане 150-073 Публична покана с приложения

Протокол от работата на комисията, публикуван на 30.07.2015 г.

Договор № 2152 от 18.08.2015 г., публикуван на 18.09.2015 г.

Информация за извършено плащане и приключване на договора

Затворена