Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
28.09.2015 19.10.2015 17:00:00 КС "Вълчи дол" - ремонт на носещите колони на МЦК 1442304 - Покана

Спряна
25.09.2015 07.10.2015 17:00:00 Доставка на автомобилни гуми и джанти за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД 150-156 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 23.10.2015г.

Договор 2243 от 03.11.2015г., публикуван на 10.11.2015г.

Затворена
25.09.2015 09.10.2015 17:00:00 „Проучване, проектиране, изпълнение и въвеждане в експлоатация на строеж: ”Защитно съоръжение на Транзитния газопровод за Гърция при преминаването му в коритото на р. Струма в района на ПК 1236 – 1240 срещу с. Чучулигово, община Петрич” 150-138 Публична покана и приложения към нея

Образци на приложенията към Публичната покана

Приключена
18.09.2015 02.10.2015 17:00:00 Доставка на уреди за диагностика на електрохимична защита 150-093 Публична покана и приложенията към нея

Приключена
18.09.2015 16.10.2015 17:00:00 Ремонт гайковерт HYTORC HY-8XLT и техническо обслужване на хидравлични динамометрични машини HYTORC - 2 бр. от оторизиран сервиз 1522301 - Покана

Затворена
16.09.2015 30.09.2015 17:00:00 Огледален рефлексен фотоапарат 1532315 - Покана

Затворена
16.09.2015 01.10.2015 17:00:00 Възстановяване на трайните знаци (стоманобетонни репери на всички чупки на газопровода), контролноизмервателни колонки и вентилационни свещи на ГО за АГРС Пазарджик, АГРС Белово и АГРС Септември. 1521401 - Покана

Блокирана
11.09.2015 23.09.2015 17:00:00 Доставка на кухненско оборудване 150-084 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 15.10.2015 г.

Договор № 2270 от 26.11.2015 г.

Информация за плащане и за приключване на договора

Затворена
08.09.2015 18.09.2015 17:00:00 Два броя инверторни климатици 12000 BTU БТГ-ЕВ-Изх-278 - Покана

Затворена
04.09.2015 14.09.2015 17:00:00 Управляем хоризонтален сондаж на река Марица за изместване на ГО Първомай 1346006 - Покана

Затворена