Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
22.01.2016 08.02.2016 17:00:00 Охрана и автопатрулна реакция БТГ-ЕИ-Изх.-13 Покана

Приключена
15.01.2016 05.02.2016 17:00:00 Охрана с паник-бутони и автопатрулна реакция за 6 обекта собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД, СЗЕР Ботевград БТГ-ЕБ-Изх.-002 Покана

Приключена
15.01.2016 29.01.2016 17:00:00 Охрана с паник-бутон и автопатрулна реакция с частни охранителни фирми на обекти от газопреносната мрежа на Булгартрансгаз ЕАД, ЮИЕР Стара Загора БТГ-ЕЗ-Изх.-7 Покана

Затворена
06.01.2016 05.02.2016 17:00:00 Ремонт на тротоар, пътната настилка и склад, на територията на КС “Ихтиман” Обект: КС “Ихтиман” – тротоар, пътна настилка и склад Строеж 1: Ремонт на тротоарна настилка на КС “Ихтиман” Строеж 2: Ремонт на пътна настилка на КС “Ихтиман” Строеж 3: Рем 150-176 Публична покана и приложения към нея

Образци и приложения към публичната покана

Протокол от работата на комисията, публикуван на 07.04.2016 г.

Договор № 2482/21.06.2016 г., публикуван на 22.06.2016 г.

Приключена