Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
31.03.2016 11.04.2016 17:00:00 Доставка на компресори и пясъкоструйни машини 160-034 Публична покана и приложенията към нея

Разяснениe по условията за обществената поръчка, публикувано на 08.04.2016 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 26.04.2016 г.

Блокирана
28.03.2016 06.04.2016 17:00:00 Организиране на културно събитие с цел опознаване на българската история за международни гости на "Булгартрансгаз" ЕАД 160-053 Публична покана и приложенията към нея

Разяснения по условията за обществената поръчка, публикувано на 31.03.2016 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 26.04.2016 г.

Договор № 2438 от 16.05.2016 г., публикуван на 17.05.2016 г.

Затворена
24.03.2016 11.04.2016 17:00:00 Лицензиран технически надзор на СПО към експлоатационните райони 1346010 - Покана

Затворена
12.03.2016 25.03.2016 16:00:00 Годишни замервания на ел. съоръжения БТГ-ЕЧ-Изх-76 / 12.03.2016 г. - Покана

Затворена
12.03.2016 25.03.2016 16:00:00 LED прожектори за осветителни мачти 1655605 - Покана

Затворена
08.03.2016 28.03.2016 17:00:00 Доставка на електроди 162011 - Покана

Затворена
02.03.2016 17.03.2016 17:00:00 Лицензиран технически надзор към експлоатационните райони 1346010 - Покана

Затворена
02.03.2016 21.03.2016 17:00:00 Модернизация на НУП Кремиковци 1426101 - Покана

Приключена
01.03.2016 21.03.2016 17:00:00 Анализ в акредитирана лаборатория за определяне окислителна стабилност на турбинни масла 1541302 - Покана

Спряна
01.03.2016 12.03.2016 17:00:00 Лицензиран технически надзор към експлоатационните райони 1346010 - Покана

Затворена