Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.10.2008 26.05.2024 11:18:14 15.12.2008 16:00:00 Проектиране и изграждане на система за мониторинг на разхода и качествените показатели на електроенергията в “Булгартрансгаз” ЕАД 080-069 Документация

Отговор на постъпили въпроси 1

Отговор на постъпили въпроси 2

Плащане по Договор № 561, публикувано на 06.11.2015 г.

080-069 Документация

Отговор на постъпили въпроси 1

Отговор на постъпили въпроси 2

Плащане по Договор № 561, публикувано на 06.11.2015 г.

Затворена
29.10.2008 26.05.2024 11:18:14 19.11.2008 17:00:00 Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства 080-135 Документация

080-135 Документация

Затворена
28.10.2008 26.05.2024 11:18:14 26.05.2024 11:18:14 Доставка на гориво за зареждане на моторните превозни средства собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД", което ще се извършва посредством 24 - часово зареждане на бензиностанции на територията на гр. София и в страната, чрез система за зареждан 080-170 Документация

080-170 Документация

Затворена
28.10.2008 26.05.2024 11:18:14 26.05.2024 11:18:14 Доставка на течни горива 080-169 Документация

080-169 Документация

Затворена
22.10.2008 26.05.2024 11:18:14 01.12.2008 17:00:00 Доставка на автобуси 080-150 Документация

080-150 Документация

Затворена
21.10.2008 26.05.2024 11:18:14 03.11.2008 17:00:00 Доставка на резервни модули за WAN мрежа  080-162 Покана

080-162 Покана

Затворена
14.10.2008 26.05.2024 11:18:14 27.10.2008 16:00:00 Ремонт на административна сграда и производствено-експлоатационен цех на БТРВ 080-163 Покана

080-163 Покана

Затворена
10.10.2008 26.05.2024 11:18:14 31.10.2008 17:00:00 Доставка на мултифункционални устройства за мерене и задаване на ток, напрежение, налягане и температура с харт протокол за комуникация с трансмитери  080-134 Документация

080-134 Документация

Затворена
07.10.2008 26.05.2024 11:18:14 06.11.2008 17:00:00 Разработване на технологичен проект за експлоатация на ПГХ “Чирен"  080-142 Документация

080-142 Документация

Затворена
07.10.2008 26.05.2024 11:18:14 28.10.2008 17:00:00 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на акумулаторна батерия и зарядно устройство 080-148 Документация

080-148 Документация

Затворена
07.10.2008 26.05.2024 11:18:14 28.10.2008 17:00:00 Доставка на софтуер и хардуер за осъвременяване на SCADA системата 080-150 Документация

080-150 Документация

Затворена