Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
29.05.2008 20.04.2024 16:07:38 30.06.2008 16:30:00 Разработване на софтуер за хидравличен модел, работещ в реално време и създаване на процедура за оценка на състоянието, интегрирани със съществуващата информационна система за диспечерско управление на газотранспортната ситема на "Булгартра 080-044 Документация

080-044 Документация

Затворена
29.05.2008 20.04.2024 16:07:38 08.07.2008 17:00:00 Инспекция на участък с дължина 62 км. от анционалната газопреносна система на "Булгартрансгаз" ЕАД с геометрично (калиперно) и магнитно инспектиращи бутала 080-076 - Документация

080-076 - Документация

Затворена
28.05.2008 20.04.2024 16:07:38 18.06.2008 17:00:00 Доставка на мотокар високоповдигач 080-050 Документация

080-050 Документация

Затворена
28.05.2008 20.04.2024 16:07:38 30.06.2008 16:30:00 Кадастрално заснемане на части от газопреносната мрежа, на електропроводи и съоръжения към тях. 080-052 Документация

080-052 Документация

Затворена
28.05.2008 20.04.2024 16:07:38 04.06.2008 17:00:00 Доставка на маншони и четки за едномодулно очистно бутало 48", модел Scraper type XL.SP.B 080-080 Покана

080-080 Покана

Затворена
27.05.2008 20.04.2024 16:07:38 12.06.2008 16:00:00 Поддръжка на система за обективен контрол на диспечерските разпореждания, базирана на програмен продукт CallREC 080-077 Покана

080-077 Покана

Затворена
26.05.2008 20.04.2024 16:07:38 09.06.2008 16:30:00 Доставка на пневматични устройства за спиране на газа (спирателни балони) 080-078 Покана

080-078 Покана

Затворена
23.05.2008 20.04.2024 16:07:38 06.06.2008 16:00:00 Доставка на 1 бр. дълбочинен манометър и 2 бр. часовникови механизми 080-075 Покана

080-075 Покана

Затворена
22.05.2008 20.04.2024 16:07:38 09.06.2008 16:30:00 Доставка на метанол 080-047 Документация

080-047 Документация

Затворена
21.05.2008 20.04.2024 16:07:38 23.06.2008 17:00:00 Обезопасяване, подготовка и овладяване на газови сондажи при възникване на сложни аварии в ПГХ "Чирен" 080-056 Документация

080-056 Документация

Затворена
21.05.2008 20.04.2024 16:07:38 27.05.2008 16:30:00 Доставка на електродвигатели, разпределени в две обособени позиции 080-070 Покана

080-070 Покана

Затворена
20.05.2008 20.04.2024 16:07:38 11.06.2008 16:30:00 Доставка на филтърни елементи за система за очистване на въздуха на вход в газови турбини тип НК-14СТ tender-143-406.pdf

Отговор на поставени въпроци

tender-143-406.pdf

Отговор на поставени въпроци

Затворена
16.05.2008 20.04.2024 16:07:38 30.05.2008 16:00:00 Доставка на IP телефонни апарати и IP телефонни апарати с разширени възможности 080-067 Покана

080-067 Покана

Затворена
15.05.2008 20.04.2024 16:07:38 30.05.2008 15:00:00 Доставка на GPRS терминали 8И001 Покана

8И001 Покана

Затворена
14.05.2008 20.04.2024 16:07:38 26.05.2008 16:00:00 Въвеждане на динамична корекция в информационна система "Потребители" 080-062 Покана

080-062 Покана

Затворена