Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.07.2008 26.05.2024 11:13:52 21.08.2008 17:00:00 Доставка на резервни части за системата за автоматично управление, която е производство на фирма Siemens и обслужва газотурбокомпресорните агрегати (ГТКА), оборудвани с газотурбинни двигатели (ГТД) тип Т 080-103 Документация

080-103 Документация

Затворена
30.07.2008 26.05.2024 11:13:52 09.09.2008 17:00:00 Доставка на газова арматура 080-109 Документация

Отговор на поставени въпроци

080-109 Документация

Отговор на поставени въпроци

Затворена
30.07.2008 26.05.2024 11:13:52 01.09.2008 17:00:00 „Съставяне и регистриране на технически паспорти на сградите и съоръженията собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД 080-058 Документация

080-058 Документация

Затворена
18.07.2008 26.05.2024 11:13:52 28.07.2008 16:30:00 Доставка на контролери 080-036 Покана

Удължаване на срока

080-036 Покана

Удължаване на срока

Затворена
17.07.2008 26.05.2024 11:13:52 21.07.2008 16:30:00 Доставка на силов кабел 080-115 Покана

080-115 Покана

Затворена
15.07.2008 26.05.2024 11:13:52 25.08.2008 17:00:00 Профилактика на продуктивната зона на 5 броя сондажи – Р-6, Р-19, Р-3б, Е-33 и Е-50 080-063 Документация

080-063 Документация

Затворена
14.07.2008 26.05.2024 11:13:52 15.07.2008 17:00:00 Доставка на 10 бр. катодни станции 600W 080-106 Покана

Удължаване на срока

080-106 Покана

Удължаване на срока

Затворена
09.07.2008 26.05.2024 11:13:52 18.07.2008 16:30:00 Извършване на профилактика на операционна система UNIX (Solaris 8.0) за SUN работна станция и две РС работни станции, работещи под WINDOWS NT 2000 и WINDOWS XP 080-111 Покана

080-111 Покана

Затворена
08.07.2008 26.05.2024 11:13:52 30.07.2008 17:00:00 Доставка на елктродвигатели 080-095 Документация

080-095 Документация

Затворена
07.07.2008 26.05.2024 11:13:52 19.08.2008 00:00:00 Доставка на 1 брой резервен газотурбинен двигател за газотурбинни компресорни агрегати със станционни номера №1,2,3,4 и 5 от състава на КС "Кардам-2" tender-102-358.pdf

tender-102-358.pdf

Затворена
07.07.2008 26.05.2024 11:13:52 07.08.2008 16:00:00 Проектиране и изграждане на Магистрален оптичен кабел по трасето на Транзитния газопровод за Македония в участъка от ВТ ГИС “Дупница” до ВТ ГИС “Гюешево” и на локален оптичен кабел до АГРС “Кюстендил” 080-092 Документация

Отговор на поставени въпроси

080-092 Документация

Отговор на поставени въпроси

Затворена
05.07.2008 26.05.2024 11:13:52 25.07.2008 16:00:00 Основен ремонт на подкранов път в Склад за резервни части - ПГХ "Чирен" - 2008 г. 080-083 Покана

Удължаване на срока

080-083 Покана

Удължаване на срока

Затворена
04.07.2008 26.05.2024 11:13:52 26.05.2024 11:13:52 Доставка на течни горива БТГ-РД-07-54- покана

БТГ-РД-07-54- покана

Затворена
04.07.2008 26.05.2024 11:13:52 05.08.2008 17:00:00 Услуги по ремонт и поддръжка на газотурбинни двигатели тип НК 819-01Документация

819-01Документация

Затворена
01.07.2008 26.05.2024 11:13:52 28.07.2008 16:00:00 Геодинамично изследване и анализ на устойчивостта на склонови масиви при км.5+600 и км.7+200 по трасето на транзитния газопровод за Гърция и на склона южно от КС "Ихтиман" - 2008 г. 080-035 Документация

080-035 Документация

Затворена