Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
29.09.2008 26.05.2024 12:50:48 15.10.2008 17:00:00 Разширение на информационната система на “Булгартрансгаз” ЕАД с актуализирана технологична информация от КС (компресорна станция) “Кардам” 2, КС “Провадия” и КС “Вълчи дол” и интегрирането й в РДС (Районна диспечерска служба) “Вълчи дол” и 080-159 Покана

080-159 Покана

Затворена
26.09.2008 26.05.2024 12:50:48 03.10.2008 17:00:00 Доставка на резервни модули за телефонни централи 080-156 Покана

080-156 Покана

Затворена
25.09.2008 26.05.2024 12:50:48 08.10.2008 17:00:00 Настройка на 2 (два) броя антипомпажни регулатори, от които 1 бр. на КС „Кардам-2” и 1 бр. на КС „Лозенец”, с цел определяне на работната точка и съгласуване работата на новоинсталирани сменни проточни части тип СПЧ–7,5В-56/1,45 за нагнетат 080-155 Покана

Удължаване на срока

Удължаване на срока 2

Удължаване на срока 3

080-155 Покана

Удължаване на срока

Удължаване на срока 2

Удължаване на срока 3

Затворена
25.09.2008 26.05.2024 12:50:48 03.10.2008 16:00:00 Поддръжка и усъвършенстване на Електронната система за управление на дейностите за инвестиции и поддръжка и на модула за прединвестиционна подготовка на “Булгартрансгаз” ЕАД БТГ-24-00-2272 Покана

БТГ-24-00-2272 Покана

Затворена
19.09.2008 26.05.2024 12:50:48 06.10.2008 16:00:00 Извършване на експериментален ремонт по техническото състояние на компресорен газотурбинен двигател НК-12СТ /ремонт или замяна на направляващ апарат-I-ва степен на осовия компресор/ 080-139 Покана

080-139 Покана

Затворена
15.09.2008 26.05.2024 12:50:48 07.10.2008 17:00:00 Разширение на мълниезащитната инсталация на КС „Лозенец” с един брой мълниеприемна мачта 080-116 Покана

Удължаване на срока

080-116 Покана

Удължаване на срока

Затворена
11.09.2008 26.05.2024 12:50:48 14.10.2008 00:00:00 Изготвяне на Комплексен проект за строеж “Основно обновяване на канализационната система на ПГХ “Чирен” - 2008 г. 080-110 Документация

Плащане 01 по договор 448/18.12.2015 г. публикувано на 28.12.2015 г.

Информация за изпълнението на договор № 448/18.12.2008г., публикувана на 05.08.2016г.

080-110 Документация

Плащане 01 по договор 448/18.12.2015 г. публикувано на 28.12.2015 г.

Информация за изпълнението на договор № 448/18.12.2008г., публикувана на 05.08.2016г.

Затворена
10.09.2008 26.05.2024 12:50:48 01.10.2008 17:00:00 Сервизно обслужване на пожароизвестителни и пожарогасителни системи в компресорни станции 080-147 Документация

080-147 Документация

Затворена
10.09.2008 26.05.2024 12:50:48 02.10.2009 17:00:00 Доставка на уреди за визуална инспекция  080-141 Документация

080-141 Документация

Затворена
04.09.2008 26.05.2024 12:50:48 12.09.2008 16:30:00 Доставка на стелажи 080-145 Покана

Удължаване на срока

080-145 Покана

Удължаване на срока

Затворена
04.09.2008 26.05.2024 12:50:48 12.09.2008 16:30:00 Доставка на климатици  080-128 Покана

080-128 Покана

Затворена
04.09.2008 26.05.2024 12:50:48 12.09.2008 16:30:00 Доставка на офис оборудване 080-146 Покана

080-146 Покана

Затворена
01.09.2008 26.05.2024 12:50:48 16.09.2008 16:00:00 Ремонт на административна сграда и производствено-експлоатационен цех на БТРВ”- 2008 г. 080-089 Покана

080-089 Покана

Затворена
01.09.2008 26.05.2024 12:50:48 16.09.2008 16:00:00 Предварителни археологични проучвания за установяване наличността на паметници на културата по трасето на обект „Преносен газопровод високо налягане и АГРС-Силистра” 080-144 Покана

080-144 Покана

Затворена