Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
23.12.2009 11.01.2010 00:00:00 11.01.2010 17:00:00 Доставка на трансдюцери БТГ-24-00-3918     Покана

БТГ-24-00-3918     Покана

Затворена
23.12.2009 05.01.2010 00:00:00 25.01.2010 17:00:00 Доставка на магистрален кабел 090-169 Покана

Удължаване на срок

090-169 Покана

Удължаване на срок

Затворена
23.12.2009 20.01.2010 17:00:00 20.01.2010 17:00:00 Доставка на  уплътнителни смазки и кранов очистител 090-166 Покана

090-166 Покана

Затворена
14.12.2009 05.01.2010 17:00:00 05.01.2010 17:00:00 Доставка на филтри за разходомери 090-160 Покана

090-160 Покана

Затворена
10.12.2009 28.12.2009 17:00:00 28.12.2009 17:00:00 Кадастрално заснемане на: Газоизмервателна станция "Костенец"; Линеен кран "Богданлия" и възел за измерване; Газоразпределителна станция „Казичене” и подобект Ултразвуково мерене на входящ газопровод  и съоръженията към тях и изпълне 090-159 Покана

090-159 Покана

Затворена
10.12.2009 22.12.2009 17:00:00 22.12.2009 17:00:00 Сервизно поддържане на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации на системи в обектите на "Булгартрансгаз" ЕАД за срок от една годинa 090-172 Покана

090-172 Покана

Затворена
04.12.2009 08.12.2009 17:00:00 08.12.2009 17:00:00 Изработване и доставка на рекламни материали за 2010г. 090-171 Покана

090-171 Покана

Затворена
04.12.2009 08.12.2009 00:00:00 15.12.2009 17:00:00 Tърг с тайно наддаване, с два етапа на провеждане, с цел продажба на двадесет и девет броя употребявани автомобили, собственост на Дружеството. БТГ-24-00-3798  Покана

За втори етап Покана

БТГ-24-00-3798  Покана

За втори етап Покана

Затворена
04.12.2009 11.12.2009 17:00:00 11.12.2009 17:00:00 Поддръжка и усъвършенстване на Електронната система за управление на дейностите за инвестиции и поддръжка (ЕСУДИП) БТГ-24-00-3816  Покана

БТГ-24-00-3816  Покана

Затворена
03.12.2009 15.12.2009 17:00:00 15.12.2009 17:00:00 Извършване на профилактика на операционна система UNIX (Solaris 8.0) за SUN работна станция и две РС работни станции,  работещи под WINDOWS NT 2000 и WINDOWS XP 090-161 Покана

090-161 Покана

Затворена
13.11.2009 24.11.2009 17:00:00 24.11.2009 17:00:00 Доставка на 15 броя метални стелажи 090-130 Покана

090-130 Покана

Затворена
12.11.2009 27.11.2009 17:00:00 27.11.2009 17:00:00 Доставка на сензори tender-195-470.pdf

tender-195-470.pdf

Затворена
12.11.2009 18.11.2009 17:00:00 18.11.2009 17:00:00 Доставка на филтри за разходомери 090-160 Покана

090-160 Покана

Затворена
12.11.2009 20.11.2009 17:00:00 20.11.2009 17:00:00 Осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност (СПО) в подразделенията на “Булгартранзгаз” ЕАД от лицензирани лица, които отговарят на  изискванията на чл. 34а, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към п 090-163 Покана

090-163 Покана

Затворена
10.11.2009 23.11.2009 17:00:00 23.11.2009 17:00:00 Доставка на материали и оборудване за оптична свързаност  090-141 Покана

090-141 Покана

Затворена
10.11.2009 20.11.2009 17:00:00 20.11.2009 17:00:00 Изработване и доставка на рекламни материали за 2010г. 090-136 Покана

090-136 Покана

Затворена
26.10.2009 05.11.2009 00:00:00 05.11.2009 17:00:00 Доставка на канцеларски материали 090-144 Покана

Удължаване на срок

090-144 Покана

Удължаване на срок

Затворена
26.10.2009 23.11.2009 16:00:00 30.11.2009 16:00:00 Проектиране и изпълнение на ремонтно-възстановителни дейности на шахти на 17 експлоатационни сондажи в района на ПГХ “Чирен” 090-087 Документация

090-087 Документация

Затворена
22.10.2009 23.11.2009 17:00:00 03.12.2009 17:00:00 Възстановителен ремонт на газотурбинен двигател тип ДТ70П 090-129 Документация

090-129 Документация

Затворена
20.10.2009 28.10.2009 00:00:00 22.12.2009 17:00:00 Сервизно поддържане на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации на системи в обектите на "Булгартрансгаз" ЕАД за срок от една годинa 090-150 Покана

Удължаване на срок

Удължаване на срок

090-150 Покана

Удължаване на срок

Удължаване на срок

Затворена
19.10.2009 02.11.2009 17:00:00 09.11.2009 17:00:00 Доставка на зимни и всесезонни гуми 090-131 Документация

090-131 Документация

Затворена
16.10.2009 23.10.2009 17:00:00 23.10.2009 17:00:00 Абонаментно поддържане на кухненско и хладилно оборудване за срок от две години 090-145 Покана

090-145 Покана

Затворена
15.10.2009 30.10.2009 00:00:00 30.10.2009 17:00:00 Аварийно-възстановителни работи за временно укрепване на Транзитен газопровод за Гърция при пресичането му през река Струма БТГ-24-00-3307 Покана

БТГ-24-00-3307 Покана

Затворена
08.10.2009 21.10.2009 00:00:00 21.10.2009 17:00:00 Доставка, въвеждане в експлоатация на 2 бр. уреди за измерване на вредни емисии 090-137 Покана

Удължаване на срок

090-137 Покана

Удължаване на срок

Затворена
07.10.2009 13.11.2009 17:00:00 13.11.2009 17:00:00 КС “Петрич” - ремонт на сградите на СЕБ, маслено стопанство и станция за ПП води: Подобект 1:  „Служебно-експлоатационен блок – Кухненски блок със столова и кафе-  помещение” Подобект 2: „Служебно-експлоатационен 090-095 Покана

Отговор на поставени въпроси

090-095 Покана

Отговор на поставени въпроси

Затворена
06.10.2009 21.10.2009 17:00:00 21.10.2009 17:00:00 Доставка и монтаж на 5 броя сертифицирани измервателни устройства за извършване на измерване на обема на заустваните отпадъчни води (производствени, битово- фекални и дъждовни) на производствените площадки на компресорните станции на 090-138 Покана

090-138 Покана

Затворена
25.09.2009 15.10.2009 17:00:00 15.10.2009 17:00:00 Избор на консултант за: Оценка съответствието на инвестиционните проекти за следните строежи: Ремонтно-възстановителни работи (РВР) на подводен преход на Магистралния газопровод в землището на с. Врачанци, община 090-111 Покана

090-111 Покана

Затворена
24.09.2009 09.10.2009 00:00:00 27.10.2009 17:00:00 Доставка на подгреватели 090-066 Покана

Уточняващи въпроси

Удължаване на срока

090-066 Покана

Уточняващи въпроси

Удължаване на срока

Затворена
11.09.2009 17.09.2009 17:00:00 17.09.2009 17:00:00 Избор на независим лицензиран оценител на материални запаси 090-133 Документация

090-133 Документация

Затворена
11.09.2009 09.10.2009 17:00:00 19.10.2009 17:00:00 Изработване на софтуерни модули за хидравлични изчисления на Магистрален и Транзитен газопроводи работещи в реално време, изработване на модул за извършване на процедура за оценка на състоянието /ПОС/, които се интегрират в съществув 090-085 Документация

090-085 Документация

Затворена
27.08.2009 08.09.2009 00:00:00 16.10.2009 17:00:00 Доставка на 2 броя електродвигатели за АВГ 090-094 Покана

Удължаване на срок

090-094 Покана

Удължаване на срок

Затворена
26.08.2009 09.09.2009 17:00:00 09.09.2009 17:00:00 Доставка на регулатори, разпределени в две обособени позиции 090-125 покана

090-125 покана

Затворена
25.08.2009 07.09.2009 00:00:00 28.09.2009 16:00:00 Извозване на метални отпадъци БТГ-24-00-2693 покана

Удължаване на срок

БТГ-24-00-2693 покана

Удължаване на срок

Затворена
21.08.2009 03.09.2009 17:00:00 03.09.2009 17:00:00 Доставка на високоволтов кабел “Altronic” за запалителни свещи или негов еквивалентен 090-124 Документация

090-124 Документация

Затворена
19.08.2009 31.08.2009 17:00:00 31.08.2009 17:00:00 Доставка на филтриращи елементи за маслен филтър след АВГ 090-118 Документация

Удължаване на срок

090-118 Документация

Удължаване на срок

Затворена
19.08.2009 01.09.2009 17:00:00 01.09.2009 17:00:00 Доставка на Активно комуникационно оборудване 090-122 Документация

090-122 Документация

Затворена
13.08.2009 27.08.2009 17:00:00 03.09.2009 17:00:00 Доставка на резервни части за газомотокомпресорен агрегат (ГМК) 090-096 Документация

090-096 Документация

Затворена
12.08.2009 18.08.2009 00:00:00 18.08.2009 17:00:00 Доставка на манометрични термометри 090-119 Документация

Удължаване на срок

090-119 Документация

Удължаване на срок

Затворена
11.08.2009 15.09.2009 17:00:00 15.09.2009 17:00:00 Избор на консултант за оценка съответствието на инвестиционния проект, упражняване на строителен надзор, изработване на технически паспорт и координатор по безопасност и здраве за следните строежи: “Реконструкция на сгради tender-220-506.pdf

tender-220-507.pdf

tender-220-506.pdf

tender-220-507.pdf

Затворена
07.08.2009 04.09.2009 17:00:00 14.09.2009 17:00:00 Доставка на газова арматура 090-015 Документация

090-015 Документация

Затворена
05.08.2009 17.08.2009 17:00:00 17.08.2009 17:00:00 Доставка на хартия за копирни машини и лазерни принтери 090-038 Покана

090-038 Покана

Затворена
30.07.2009 04.09.2009 16:00:00 14.09.2009 16:00:00 Модернизация на системите за автоматично управление на ГКА и общостанционните системи на КС “Вълчи Дол” и КС “Полски Сеновец” Modernizati 090-023 Документация

Brief description

090-023 Документация

Brief description

Затворена
27.07.2009 05.08.2009 17:00:00 05.08.2009 17:00:00 Резервни части за агрегат ЦА - 320 (помпа 9TS (NC320)) 090-113 Документация

090-113 Документация

Затворена
27.07.2009 22.06.2024 18:44:56 22.06.2024 18:44:56 Доставка на 14 тона турбинно маслоTPc-32 Затворена
27.07.2009 17.08.2009 16:00:00 27.08.2009 17:00:00 Съставяне и регистриране на технически паспорти на съществуващи строежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД - I-ви етап включително:І-ва обособена позиция: Строежи от „Транзитна газо-преносна мрежа”ІІ-ра обособен 090-093 Документация

090-093 Документация

Затворена
23.07.2009 24.08.2009 17:00:00 24.08.2009 17:00:00 Сондажно-геофизични измервания на новопрокарания сондаж Е-72 на ПГХ “Чирен 090-056 Документация

090-056 Документация

Затворена
23.07.2009 28.07.2009 17:00:00 28.07.2009 17:00:00 Доставка на резервни модули за цифрови линии Watson Link 2+ 090-108 Покана

090-108 Покана

Затворена
15.07.2009 04.08.2009 00:00:00 14.08.2009 17:00:00 Обследване на участъци от газопроводната система за откриване пропуски на природен газ 090-081  Документация

090-081  Документация

Затворена
13.07.2009 04.08.2009 17:00:00 14.08.2009 17:00:00 Доставка на резервни части и супервизия при сглобяване и въвеждане в експлоатация на газотурбинен двигател ТНМ 1304-8. 090-097 Документация

Удължаване на срока

090-097 Документация

Удължаване на срока

Затворена
13.07.2009 20.07.2009 17:00:00 20.07.2009 17:00:00 Предоставяне на Интернет трафик за срок от 2 години, инсталация и конфигуриране на софтуерни продукти, реализиращи Интернет сервизи. 090-110 Покана

090-110 Покана

Затворена
10.07.2009 31.07.2009 17:00:00 10.08.2009 17:00:00 Инспекция на участъка ОС “Могила” – ОС “Горни Богров” с дължина 221 км от националната газопреносна система на "Булгартрансга 090-064 Документация

090-064 Документация

Затворена
08.07.2009 05.08.2009 17:00:00 17.08.2009 17:00:00 Проектиране и изпълнение на укрепителни съоръжения на склона южно от КС “Ихтиман” 090-043 Покана

Отговори на поставени въпроси

Удължаване на срок

090-043 Покана

Отговори на поставени въпроси

Удължаване на срок

Затворена
06.07.2009 17.07.2009 00:00:00 17.07.2009 17:00:00 Доставка на камери за видеонаблюдение с използване на IP технология 090-084 Покана

090-084 Покана

Затворена
02.07.2009 09.07.2009 17:00:00 04.09.2009 17:00:00 Изкупуване и последващо оползотворяване, преработване и рециклиране на оловни акумулаторни батерии с Код 16 06 01 БТГ 24-00-1993

Удължаване на срок

Удължаване на срок

БТГ 24-00-1993

Удължаване на срок

Удължаване на срок

Затворена
02.07.2009 31.07.2009 00:00:00 30.09.2009 17:00:00 Изкупуване и последващо оползотворяване, преработване и рециклиране на излезли от употреба гуми с Код 16 01 03 БТГ 24-00-1989 Покана

Удължаване на срок

Удължаване на срок

Удължаване на срок

БТГ 24-00-1989 Покана

Удължаване на срок

Удължаване на срок

Удължаване на срок

Затворена
02.07.2009 16.07.2009 17:00:00 23.07.2009 17:00:00 Доставка на на тонер-касети и мастилници за  принтери, размножителни машини  и факс-апарати 090-099 Документация

Отговори на поставен въпрос 1

Отговори на поставен въпрос 2

090-099 Документация

Отговори на поставен въпрос 1

Отговори на поставен въпрос 2

Затворена
02.07.2009 21.07.2009 17:00:00 28.07.2009 17:00:00 Изработка и доставка на специално работно облекло 090-088Документация

Отговори на поставени въпроси

090-088Документация

Отговори на поставени въпроси

Затворена
29.06.2009 24.07.2009 17:00:00 03.08.2009 17:00:00 Сондажно-геофизични измервания на 4 броя експлоатационни сондажи под на 090-074 Документация

090-074 Документация

Затворена
25.06.2009 22.06.2024 18:44:56 22.06.2024 18:44:56 Доставка на масла - борсова сделка 090-051 Покана

090-051 Покана

Затворена
25.06.2009 08.07.2009 17:00:00 15.07.2009 17:00:00 Доставка на 5 броя преносими лазерни уреди за откриване пропуски на природен газ по газопреносната система 090-014 Документация

090-014 Документация

Затворена
23.06.2009 17.07.2009 17:00:00 27.07.2009 17:00:00 Доставка на помпено компресорни тръби 090-020 Документация

Отговор на поставени въпроси

Отваряне на ценови предложения

090-020 Документация

Отговор на поставени въпроси

Отваряне на ценови предложения

Затворена
22.06.2009 17.07.2009 17:00:00 27.07.2009 17:00:00 Изработване на проект за 3D полеви сеизмични проучвания върху площта на Чиренската структура 090-058 Документация

090-058 Документация

Затворена
19.06.2009 25.06.2009 17:00:00 25.06.2009 17:00:00 Изкупуване за вторична преработка на отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти БТГ-24-00-1830 покана

БТГ-24-00-1830 покана

Затворена
19.06.2009 25.06.2009 17:00:00 25.06.2009 00:00:00 Извозване и последващо обезопасяване на отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти БТГ-24-00-1828 Покана

БТГ-24-00-1828 Покана

Затворена
19.06.2009 20.07.2009 00:00:00 30.07.2009 17:00:00 Доставка на оборудване за “Индивидуален сепарационен възел” на новопрокарания сондаж Е-72 090-042 Документация

090-042 Документация

Затворена
19.06.2009 26.06.2009 17:00:00 26.06.2009 17:00:00 Доставка на косачки и храсторез 090-098 Покана

090-098 Покана

Затворена
18.06.2009 20.07.2009 00:00:00 20.07.2009 17:00:00 Саниране на сградния фонд в ГРС “Стамболийски” и АГРС “Раковски”: Подобект: ГРС “Стамболийски” Подобект: АГРС “Раковски” 090-080 Покана

Отоговор на поставени въпроси

090-080 Покана

Отоговор на поставени въпроси

Затворена
16.06.2009 09.07.2009 17:00:00 09.07.2009 17:00:00 Привеждане сгради и огради на АГРС ОЦ – юг, АГРС КЦМ и АГРС ВСИ гр. Пловдив в съответствие с Наредба № 7/ 08.06.1998г. за системите за физическа защита на строежите на “Булгартрансгаз” ЕАД: Подобект: АГРС КЦМ гр. Пловдив; Подобект: А 090-083Покана

Отговор на поставени въпроси

090-083Покана

Отговор на поставени въпроси

Затворена
15.06.2009 19.06.2009 17:00:00 19.06.2009 17:00:00 Доставка на медия конвертори ОПТИКА-ETHERNET 952002Покана

952002Покана

Затворена
15.06.2009 14.07.2009 17:00:00 14.07.2009 17:00:00 Строежи ГИС-Павликени - II етап и ГИС Бутово -II етап: изпълнение на доставки и СМР по части "Геодезическа", "СК", "Архитектурна" и "Електрическа" 090-001 Покана

090-001 Покана

Затворена
15.06.2009 25.06.2009 17:00:00 25.06.2009 17:00:00 Доставка на резервни части за пречиствателна станция за битово-отпадни води 090-071Покана

Удължаване на срока

090-071Покана

Удължаване на срока

Затворена
15.06.2009 24.06.2009 17:00:00 24.06.2009 17:00:00 Доктавка на електродвигател за стартер 090-094 Покана

090-094 Покана

Затворена
15.06.2009 26.06.2009 17:00:00 26.06.2009 17:00:00 Доставка и пускане в експлоатация на комплект оборудване за магнитно-прахов безразрушителен контрол 090-063 Покана

090-063 Покана

Затворена
15.06.2009 23.06.2009 17:00:00 23.06.2009 17:00:00 Доставка на високоволтов кабел  "Altronic" за запалителни свещи 090-079 покана

090-079 покана

Затворена
12.06.2009 19.06.2009 17:00:00 19.06.2009 17:00:00 Доставка на 20 бр. GSM телефонни апарати 090-092 Покана

090-092 Покана

Затворена
10.06.2009 07.07.2009 17:00:00 17.07.2009 17:00:00 ПГХ Чирен - Геомеханично симулиране на Чиренския резервоар 090-053 Документация

090-053 Документация

Затворена
10.06.2009 29.06.2009 17:00:00 29.06.2009 17:00:00 Възстановяване на ЛТ ламарина по технологични сгради на АГРС ТЕЦ север Пловдив 090-076Покана

Отговор на поставени въпроси

090-076Покана

Отговор на поставени въпроси

Затворена
09.06.2009 12.06.2009 00:00:00 12.06.2009 17:00:00 Дотавка и пускане в експлоатация на 4.бр. дигитални машини за черно-бяло копиране Затворена
05.06.2009 19.06.2009 17:00:00 26.06.2009 17:00:00 Извършване на анализи на масла и води за нуждите на "Булгартрансгаз" ЕАД  090-033 Документация

090-033 Документация

Затворена
05.06.2009 29.06.2009 16:00:00 06.07.2009 17:00:00 Текущ ремонт на огради и плодщадки на съоръжения от газопреносната мрежа на “Булгартрансгаз” ЕАДІ-ва обособена позиция: Компресорна станция (КС) “Кардам 2” – възстановяване на настилка в ограждения на кранови възли № 20 и 090-028 Документация

090-028 Документация

Затворена
04.06.2009 18.06.2009 17:00:00 25.06.2009 17:00:00 Доставка на турбинни и ротационни разходомери  090-062 Документация

090-062 Документация

Затворена
01.06.2009 02.07.2009 17:00:00 02.07.2009 17:00:00 Избор на консултант за упражняване на строителен надзор, съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 22.03.2004г. и изработване на технически 090-041 Покана

090-041 Покана

Затворена
01.06.2009 25.06.2009 17:00:00 02.07.2009 17:00:00 Проектиране и изграждане на противоерозионни съоръжения по трасето на Транзитния газопровод за Гърция: Строеж №1: Възстановяване на земното покритие върху Транзитния газопровод за Гърция от ПК 505+61 до ПК 519+16. 090-050 Документация

Отговор на поставени въпроси

090-050 Документация

Отговор на поставени въпроси

Затворена
28.05.2009 10.06.2009 00:00:00 10.06.2009 17:00:00 Сключване на договор с акредитирана фирма за извършване на пробовземане и анализ на базовото състояние на почвите на територията на компресорните станции на Булгартрансгаз ЕАД  090-078 Покана

090-078 Покана

Затворена
27.05.2009 08.06.2009 00:00:00 08.06.2009 17:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект, съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2. и ал. 8 и чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, координатор по 090-075 Покана

090-075 Покана

Затворена
27.05.2009 17.06.2009 00:00:00 17.06.2009 17:00:00 Ремонт покриви на сгради на РЕБ “Загоре” към експлоатационен район “Стара Загора” на “Булгартрансгаз” ЕАД:Подобект: Ремонт покрив на сграда: Автоработилница и складови помещения към РЕБ „Загоре”;Подобект: Ремо 090-057 Покана

090-057 Покана

Затворена
25.05.2009 09.06.2009 17:00:00 19.06.2009 17:00:00 Доставка на стоманени тръби и фасонни части 090-061 Документация

Отговор на поставен въпрос 1

Отговор на поставен въпрос 2

Отговор на поставен въпрос 3

Отговор на поставен въпрос 4

Отговор на поставен въпрос 5

Отваряне на ценови предложения

090-061 Документация

Отговор на поставен въпрос 1

Отговор на поставен въпрос 2

Отговор на поставен въпрос 3

Отговор на поставен въпрос 4

Отговор на поставен въпрос 5

Отваряне на ценови предложения

Затворена
25.05.2009 09.06.2009 00:00:00 09.06.2009 17:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект, съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2. и ал. 8 и чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, 090-052 Покана

090-052 Покана

Затворена
25.05.2009 15.06.2009 00:00:00 15.06.2009 17:00:00 Ремонт по сградния фонд на ГРС “Димитровград” и АГРС “Вулкан Димитровград” към район “Стара Загора” на “Булгартрансгаз” ЕАД: Подобект: Ремонт сграда и ограда на ГРС “Димитровград”; Подобект: Рем 090-072 Покана

090-072 Покана

Затворена
25.05.2009 23.06.2009 17:00:00 30.06.2009 17:00:00 Текущ ремонт на сграден фонд и открити площадки на КС “Вълчи дол”- 2009г. 090-003 Документация

Отговор на поставен въпроси

090-003 Документация

Отговор на поставен въпроси

Затворена
25.05.2009 09.06.2009 17:00:00 19.06.2009 17:00:00 Доставка на стоманени тръби и фасонни части 090-061 Документация

Отговор на поставен въпрос 1

Отговор на поставен въпрос 2

Отговор на поставен въпрос 3

Отговор на поставен въпрос 4

Отговор на поставен въпрос 5

Отваряне на ценови предложения

090-061 Документация

Отговор на поставен въпрос 1

Отговор на поставен въпрос 2

Отговор на поставен въпрос 3

Отговор на поставен въпрос 4

Отговор на поставен въпрос 5

Отваряне на ценови предложения

Затворена
25.05.2009 03.06.2009 00:00:00 03.06.2009 17:00:00 Доставка на манометри  090-070 Покана

Отговор на поставени въпроси

090-070 Покана

Отговор на поставени въпроси

Затворена
25.05.2009 18.06.2009 16:00:00 25.06.2009 17:00:00 Текущ ремонт на производствено-експлоатационен блок (ПЕБ) - Компресорна станция "Ихтиман" 080-097 Документация

Отговор на поставен въпрос 1

Отговор на поставен въпрос 2

080-097 Документация

Отговор на поставен въпрос 1

Отговор на поставен въпрос 2

Затворена
21.05.2009 05.06.2009 17:00:00 12.06.2009 17:00:00 Доставка на филтриращи елементи за филтър-сепаратори за природен газ  090-060 Документация

090-060 Документация

Затворена
19.05.2009 01.06.2009 00:00:00 01.06.2009 17:00:00 Сключване на договор с акредитирана фирма за извършване на измерване на стойностите на шум по границите на производствените площадки и в мястото на въздействие на територията на компресорните станции на Булгартрансгаз ЕАД 090-077 Покана

090-077 Покана

Затворена
18.05.2009 26.05.2009 00:00:00 26.05.2009 17:00:00 Доставка на IP телефонни апарати 090-021 Покана

Удължаване на срока

090-021 Покана

Удължаване на срока

Затворена
18.05.2009 22.05.2009 00:00:00 22.05.2009 15:00:00 Доставка на медия конвентори ОПТИКА-ETHERNET  БТГ-24-00-1392 Покана

БТГ-24-00-1392 Покана

Затворена
18.05.2009 19.05.2009 00:00:00 19.05.2009 17:00:00 Сключване на договор с акредитирана фирма за извършване на собствени периодични измервания и мониторинг на eмисии на вредни вещества в отпадъчни газове  090-045 Покана

Удължаване на срока

090-045 Покана

Удължаване на срока

Затворена
16.05.2009 28.05.2009 00:00:00 28.05.2009 17:00:00 Доставка на подгреватели на природен газ 090-066 Покана

Удължаване на срока

090-066 Покана

Удължаване на срока

Затворена
13.05.2009 08.06.2009 00:00:00 15.06.2009 17:00:00 Проектиране на ремонтно-възстановителни работи по трасетата на Магистралния газопровод и газопроводни отклонения (ГО) в експлоатационен район “Вълчи дол” при: Подводен преход на Магистралния газопровод в землището на с. Врачанци, община Добрич; 090-029 Документация

Отговор на поставен въпрос

090-029 Документация

Отговор на поставен въпрос

Затворена
12.05.2009 25.05.2009 00:00:00 25.05.2009 17:00:00 Доставка на резервни части за контролер, производство на фирма "Stahl" 090-048 Покана

090-048 Покана

Затворена
12.05.2009 17.06.2009 00:00:00 24.06.2009 16:30:00 Реконструкция и рехабилитация на сградeн фонд на компресорна станция “Полски Сеновец” - 2009 г. Текущ ремонт на машинна зала към “Компресорен цех и ремонтен блок” Текущ ремонт на “Служебно-експлоатационен корпус и ремонтен блок” 090-002 Документация

Отговори на поставени въпроси_1

Отговори на поставени въпроси_2

Отговори на поставени въпроси_3

Отговори на поставени въпроси 4

090-002 Документация

Отговори на поставени въпроси_1

Отговори на поставени въпроси_2

Отговори на поставени въпроси_3

Отговори на поставени въпроси 4

Затворена
12.05.2009 05.06.2009 00:00:00 12.06.2009 17:00:00 Проектиране и изграждане на противоерозионни съоръжения по трасето на Магистралния газопровод за България - южен клон, в т.ч.: Строеж № 1: Възстановяване на земното покритие върху МГ за България- южен клон при км 362+882 (ПК-1205+12)Ст 090-006 Документация

090-006 Документация

Затворена
11.05.2009 20.05.2009 00:00:00 20.05.2009 17:00:00 Доставка на 6 броя катодни станции 090-055 Покана

Удължаване на срока

090-055 Покана

Удължаване на срока

Затворена
30.04.2009 07.05.2009 00:00:00 07.05.2009 17:00:00 Доставка на 11 броя термоизолирани контейнери  090-065 Покана

090-065 Покана

Затворена
29.04.2009 28.05.2009 00:00:00 28.05.2009 17:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект, съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2. и ал. 8 и чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве Покана

Покана

Покана

Покана

Затворена
28.04.2009 22.05.2009 17:00:00 01.06.2009 16:00:00 Предпроектни проучвания и ПУП за строеж: “Преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ Чирен до гр. Козлодуй и гр. Оряхово”  090-017 Документация

Информация за изпълнен договор№ №733/25.01.2010 г. публикувана на 04.10.2017 г.

090-017 Документация

Информация за изпълнен договор№ №733/25.01.2010 г. публикувана на 04.10.2017 г.

Затворена
27.04.2009 29.05.2009 00:00:00 29.05.2009 17:00:00 Проектиране на реконструкция на защитно съоръжение на ПК 990+00 на Транзитния газопровод за Гърция, пресичащ р. Струма   090-035 Покана

090-035 Покана

Затворена
23.04.2009 30.04.2009 00:00:00 30.04.2009 17:00:00 Сключване на договор с акредитирана фирма за извършване на собствени периодични измервания и мониторинг на eмисии на вредни вещества в отпадъчни газове  090-045 Покана

090-045 Покана

Затворена
22.04.2009 25.05.2009 00:00:00 25.05.2009 17:00:00 Ремонт на подкранов път в склад за резервни части - ПГХ "Чирен"  090-025 Покана

Плащане 01 по дог.590 публикувано на 19.12.2014

090-025 Покана

Плащане 01 по дог.590 публикувано на 19.12.2014

Затворена
16.04.2009 22.04.2009 00:00:00 22.04.2009 17:00:00 Доставка на сумиращ разходомер газов кондензат с овални колела БТГ 24-00-1124 Покана

Удължаване на срока

БТГ 24-00-1124 Покана

Удължаване на срока

Затворена
09.04.2009 21.04.2009 00:00:00 21.04.2009 16:00:00 Доставка на термоизолирани контейнери  090-038 Покана

090-038 Покана

Затворена
26.03.2009 06.04.2009 00:00:00 06.04.2009 17:00:00 Доставка на 3 комплекта трансдюцери   090-024 Покана

090-024 Покана

Затворена
26.03.2009 08.04.2009 00:00:00 08.04.2009 17:00:00 Доставка на резервни части за регулатори тип Grove  090-026 Покана

090-026 Покана

Затворена
25.03.2009 15.04.2009 00:00:00 15.04.2009 17:00:00 Доставка на резервни части за системи автоматизация 090-030 Покана

090-030 Покана

Затворена
23.03.2009 31.03.2009 00:00:00 31.03.2009 17:00:00 Извозване на метални отпадъци  БТГ-24-00-841 Покана

БТГ-24-00-841 Покана

Затворена
23.03.2009 21.04.2009 00:00:00 21.04.2009 17:00:00 І. Абонаментно обслужване от Служба по трудова медицина (СТМ), НАРЕДБА № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, без първоначална оценка на риск; II. Наблюдения за здравното състояние на БТГ-24-00-832 Покана

БТГ-24-00-832 Покана

Затворена
23.03.2009 23.04.2009 00:00:00 23.04.2009 17:00:00 Ремонт на скатен покрив над помещения столова и кухня на Служебно-експлоатационен блок в Компресорна станция "Ихтиман" 090-032 Покана

090-032 Покана

Затворена
20.03.2009 03.04.2009 00:00:00 03.04.2009 17:00:00 Доставка на портативни анализатори на състоянието на търкалящи лагери по SPM или еквивалентен метод  090-019 Покана

090-019 Покана

Затворена
17.03.2009 20.03.2009 00:00:00 20.03.2009 17:00:00 Извършване на калибровка, техническо обслужване и отстраняване на дефекти на уреди  БТГ-24-00-800 Покана

БТГ-24-00-800 Покана

Затворена
25.02.2009 17.03.2009 00:00:00 17.03.2009 17:00:00 Изпълнение на 2 бр. шахти към измерителна линия "Юг" и изпълнение на 2 бр. шахти към измерителна линия "Север"  БТГ-24-00-554 Покана

Отговор на поставен въпрос

БТГ-24-00-554 Покана

Отговор на поставен въпрос

Затворена
25.02.2009 20.03.2009 00:00:00 20.03.2009 17:00:00 Модернизация на преносната среда на информационната система на “Булгартрансгаз” ЕАД в район ”Ботевград” и район “Ихтиман”, с използване на Етернет технология /пакетна комутация/ 090-008 Покана

Писмо за оглед

Плащане 01 по дог.567 публикувано на 15.01.2015

090-008 Покана

Писмо за оглед

Плащане 01 по дог.567 публикувано на 15.01.2015

Затворена
24.02.2009 09.03.2009 00:00:00 09.03.2009 17:00:00 Доставка на 2 броя кранове  090-018 Покана

090-018 Покана

Затворена
19.02.2009 19.02.2009 00:00:00 12.03.2009 17:00:00 Специален високо проходим мултифункционален автомобил за аварийни дейности 090-012 Документация

Отваряне на ценови предложения на 31.03.2009 от 15:00 ч.

090-012 Документация

Отваряне на ценови предложения на 31.03.2009 от 15:00 ч.

Затворена
12.02.2009 06.03.2009 00:00:00 06.03.2009 00:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект, съгласно чл.142, ал.6, т.2. и ал. 8 и чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, упражняване на строителен надзор, съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве за етапа 090-009 Покана

090-009 Покана

Затворена
11.02.2009 11.03.2009 16:00:00 18.03.2009 17:00:00 Пускова камера Dn 500, Pn 5,4 MPa на Газопроводно отклонение - Враца 2, Dn 500 080-187 Документация

080-187 Документация

Затворена
10.02.2009 10.03.2009 17:00:00 10.03.2009 17:00:00 Ремонт на съобщителна кабелна магистрала на "Булгартрансгаз" ЕАД в участъка от НУП "Живково" до НУП "Богданлия". Удължаване на срока

Удължаване на срока

Удължаване на срока

Удължаване на срока

Затворена
09.02.2009 27.02.2009 00:00:00 27.02.2009 17:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, съгласно чл.142, ал.6, т.2. и ал.8. и чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве з 090-004 Покана

090-004 Покана

Затворена
15.01.2009 16.02.2009 17:00:00 24.02.2009 17:00:00 Доставка на 1 брой резервен газотурбинен двигател за газотурбинни компресорни агрегати със станционни номера 1, 2, 3, 4 и 5 от състава на КС "Кардам-2 080-190 Документация

Отваряне на ценови предложения на 27.03.2009 от 11:00 ч

080-190 Документация

Отваряне на ценови предложения на 27.03.2009 от 11:00 ч

Затворена
12.01.2009 13.02.2009 00:00:00 13.02.2009 16:00:00 Газорегулираща станция (ГРС) "Шумен" - ремонт на сграден фонд и обособяване на санитарно помещение" БТГ-24-00-81 Покана

Допълнение

Отговор на поставени въпроси

БТГ-24-00-81 Покана

Допълнение

Отговор на поставени въпроси

Затворена
12.01.2009 15.01.2009 00:00:00 15.01.2009 17:00:00 Доставка на термоизолиран контейнер БТГ-24-00-82 Покана

БТГ-24-00-82 Покана

Затворена
07.01.2009 15.01.2009 00:00:00 15.01.2009 17:00:00 Извозване на метални отпадъци БТГ-24-00-21 Покана

БТГ-24-00-21 Покана

Затворена