Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
15.01.2009 16.02.2009 17:00:00 24.02.2009 17:00:00 Доставка на 1 брой резервен газотурбинен двигател за газотурбинни компресорни агрегати със станционни номера 1, 2, 3, 4 и 5 от състава на КС "Кардам-2 080-190 Документация

Отваряне на ценови предложения на 27.03.2009 от 11:00 ч

080-190 Документация

Отваряне на ценови предложения на 27.03.2009 от 11:00 ч

Затворена
12.01.2009 13.02.2009 00:00:00 13.02.2009 16:00:00 Газорегулираща станция (ГРС) "Шумен" - ремонт на сграден фонд и обособяване на санитарно помещение" БТГ-24-00-81 Покана

Допълнение

Отговор на поставени въпроси

БТГ-24-00-81 Покана

Допълнение

Отговор на поставени въпроси

Затворена
12.01.2009 15.01.2009 00:00:00 15.01.2009 17:00:00 Доставка на термоизолиран контейнер БТГ-24-00-82 Покана

БТГ-24-00-82 Покана

Затворена
07.01.2009 15.01.2009 00:00:00 15.01.2009 17:00:00 Извозване на метални отпадъци БТГ-24-00-21 Покана

БТГ-24-00-21 Покана

Затворена