Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
26.10.2009 05.11.2009 00:00:00 05.11.2009 17:00:00 Доставка на канцеларски материали 090-144 Покана

Удължаване на срок

090-144 Покана

Удължаване на срок

Затворена
26.10.2009 23.11.2009 16:00:00 30.11.2009 16:00:00 Проектиране и изпълнение на ремонтно-възстановителни дейности на шахти на 17 експлоатационни сондажи в района на ПГХ “Чирен” 090-087 Документация

090-087 Документация

Затворена
22.10.2009 23.11.2009 17:00:00 03.12.2009 17:00:00 Възстановителен ремонт на газотурбинен двигател тип ДТ70П 090-129 Документация

090-129 Документация

Затворена
20.10.2009 28.10.2009 00:00:00 22.12.2009 17:00:00 Сервизно поддържане на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации на системи в обектите на "Булгартрансгаз" ЕАД за срок от една годинa 090-150 Покана

Удължаване на срок

Удължаване на срок

090-150 Покана

Удължаване на срок

Удължаване на срок

Затворена
19.10.2009 02.11.2009 17:00:00 09.11.2009 17:00:00 Доставка на зимни и всесезонни гуми 090-131 Документация

090-131 Документация

Затворена
16.10.2009 23.10.2009 17:00:00 23.10.2009 17:00:00 Абонаментно поддържане на кухненско и хладилно оборудване за срок от две години 090-145 Покана

090-145 Покана

Затворена
15.10.2009 30.10.2009 00:00:00 30.10.2009 17:00:00 Аварийно-възстановителни работи за временно укрепване на Транзитен газопровод за Гърция при пресичането му през река Струма БТГ-24-00-3307 Покана

БТГ-24-00-3307 Покана

Затворена
08.10.2009 21.10.2009 00:00:00 21.10.2009 17:00:00 Доставка, въвеждане в експлоатация на 2 бр. уреди за измерване на вредни емисии 090-137 Покана

Удължаване на срок

090-137 Покана

Удължаване на срок

Затворена
07.10.2009 13.11.2009 17:00:00 13.11.2009 17:00:00 КС “Петрич” - ремонт на сградите на СЕБ, маслено стопанство и станция за ПП води: Подобект 1:  „Служебно-експлоатационен блок – Кухненски блок със столова и кафе-  помещение” Подобект 2: „Служебно-експлоатационен 090-095 Покана

Отговор на поставени въпроси

090-095 Покана

Отговор на поставени въпроси

Затворена
06.10.2009 21.10.2009 17:00:00 21.10.2009 17:00:00 Доставка и монтаж на 5 броя сертифицирани измервателни устройства за извършване на измерване на обема на заустваните отпадъчни води (производствени, битово- фекални и дъждовни) на производствените площадки на компресорните станции на 090-138 Покана

090-138 Покана

Затворена