Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
13.11.2009 24.11.2009 17:00:00 24.11.2009 17:00:00 Доставка на 15 броя метални стелажи 090-130 Покана

090-130 Покана

Затворена
12.11.2009 20.11.2009 17:00:00 20.11.2009 17:00:00 Осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност (СПО) в подразделенията на “Булгартранзгаз” ЕАД от лицензирани лица, които отговарят на  изискванията на чл. 34а, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към п 090-163 Покана

090-163 Покана

Затворена
12.11.2009 18.11.2009 17:00:00 18.11.2009 17:00:00 Доставка на филтри за разходомери 090-160 Покана

090-160 Покана

Затворена
12.11.2009 27.11.2009 17:00:00 27.11.2009 17:00:00 Доставка на сензори tender-195-470.pdf

tender-195-470.pdf

Затворена
10.11.2009 23.11.2009 17:00:00 23.11.2009 17:00:00 Доставка на материали и оборудване за оптична свързаност  090-141 Покана

090-141 Покана

Затворена
10.11.2009 20.11.2009 17:00:00 20.11.2009 17:00:00 Изработване и доставка на рекламни материали за 2010г. 090-136 Покана

090-136 Покана

Затворена