Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
25.02.2009 20.03.2009 00:00:00 20.03.2009 17:00:00 Модернизация на преносната среда на информационната система на “Булгартрансгаз” ЕАД в район ”Ботевград” и район “Ихтиман”, с използване на Етернет технология /пакетна комутация/ 090-008 Покана

Писмо за оглед

Плащане 01 по дог.567 публикувано на 15.01.2015

090-008 Покана

Писмо за оглед

Плащане 01 по дог.567 публикувано на 15.01.2015

Затворена
25.02.2009 17.03.2009 00:00:00 17.03.2009 17:00:00 Изпълнение на 2 бр. шахти към измерителна линия "Юг" и изпълнение на 2 бр. шахти към измерителна линия "Север"  БТГ-24-00-554 Покана

Отговор на поставен въпрос

БТГ-24-00-554 Покана

Отговор на поставен въпрос

Затворена
24.02.2009 09.03.2009 00:00:00 09.03.2009 17:00:00 Доставка на 2 броя кранове  090-018 Покана

090-018 Покана

Затворена
19.02.2009 19.02.2009 00:00:00 12.03.2009 17:00:00 Специален високо проходим мултифункционален автомобил за аварийни дейности 090-012 Документация

Отваряне на ценови предложения на 31.03.2009 от 15:00 ч.

090-012 Документация

Отваряне на ценови предложения на 31.03.2009 от 15:00 ч.

Затворена
12.02.2009 06.03.2009 00:00:00 06.03.2009 00:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект, съгласно чл.142, ал.6, т.2. и ал. 8 и чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, упражняване на строителен надзор, съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве за етапа 090-009 Покана

090-009 Покана

Затворена
11.02.2009 11.03.2009 16:00:00 18.03.2009 17:00:00 Пускова камера Dn 500, Pn 5,4 MPa на Газопроводно отклонение - Враца 2, Dn 500 080-187 Документация

080-187 Документация

Затворена
10.02.2009 10.03.2009 17:00:00 10.03.2009 17:00:00 Ремонт на съобщителна кабелна магистрала на "Булгартрансгаз" ЕАД в участъка от НУП "Живково" до НУП "Богданлия". Удължаване на срока

Удължаване на срока

Удължаване на срока

Удължаване на срока

Затворена
09.02.2009 27.02.2009 00:00:00 27.02.2009 17:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, съгласно чл.142, ал.6, т.2. и ал.8. и чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве з 090-004 Покана

090-004 Покана

Затворена