Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
26.03.2009 06.04.2009 00:00:00 06.04.2009 17:00:00 Доставка на 3 комплекта трансдюцери   090-024 Покана

090-024 Покана

Затворена
26.03.2009 08.04.2009 00:00:00 08.04.2009 17:00:00 Доставка на резервни части за регулатори тип Grove  090-026 Покана

090-026 Покана

Затворена
25.03.2009 15.04.2009 00:00:00 15.04.2009 17:00:00 Доставка на резервни части за системи автоматизация 090-030 Покана

090-030 Покана

Затворена
23.03.2009 31.03.2009 00:00:00 31.03.2009 17:00:00 Извозване на метални отпадъци  БТГ-24-00-841 Покана

БТГ-24-00-841 Покана

Затворена
23.03.2009 23.04.2009 00:00:00 23.04.2009 17:00:00 Ремонт на скатен покрив над помещения столова и кухня на Служебно-експлоатационен блок в Компресорна станция "Ихтиман" 090-032 Покана

090-032 Покана

Затворена
23.03.2009 21.04.2009 00:00:00 21.04.2009 17:00:00 І. Абонаментно обслужване от Служба по трудова медицина (СТМ), НАРЕДБА № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, без първоначална оценка на риск; II. Наблюдения за здравното състояние на БТГ-24-00-832 Покана

БТГ-24-00-832 Покана

Затворена
20.03.2009 03.04.2009 00:00:00 03.04.2009 17:00:00 Доставка на портативни анализатори на състоянието на търкалящи лагери по SPM или еквивалентен метод  090-019 Покана

090-019 Покана

Затворена
17.03.2009 20.03.2009 00:00:00 20.03.2009 17:00:00 Извършване на калибровка, техническо обслужване и отстраняване на дефекти на уреди  БТГ-24-00-800 Покана

БТГ-24-00-800 Покана

Затворена