Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.04.2009 07.05.2009 00:00:00 07.05.2009 17:00:00 Доставка на 11 броя термоизолирани контейнери  090-065 Покана

090-065 Покана

Затворена
29.04.2009 28.05.2009 00:00:00 28.05.2009 17:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект, съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2. и ал. 8 и чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве Покана

Покана

Покана

Покана

Затворена
28.04.2009 22.05.2009 17:00:00 01.06.2009 16:00:00 Предпроектни проучвания и ПУП за строеж: “Преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ Чирен до гр. Козлодуй и гр. Оряхово”  090-017 Документация

Информация за изпълнен договор№ №733/25.01.2010 г. публикувана на 04.10.2017 г.

090-017 Документация

Информация за изпълнен договор№ №733/25.01.2010 г. публикувана на 04.10.2017 г.

Затворена
27.04.2009 29.05.2009 00:00:00 29.05.2009 17:00:00 Проектиране на реконструкция на защитно съоръжение на ПК 990+00 на Транзитния газопровод за Гърция, пресичащ р. Струма   090-035 Покана

090-035 Покана

Затворена
23.04.2009 30.04.2009 00:00:00 30.04.2009 17:00:00 Сключване на договор с акредитирана фирма за извършване на собствени периодични измервания и мониторинг на eмисии на вредни вещества в отпадъчни газове  090-045 Покана

090-045 Покана

Затворена
22.04.2009 25.05.2009 00:00:00 25.05.2009 17:00:00 Ремонт на подкранов път в склад за резервни части - ПГХ "Чирен"  090-025 Покана

Плащане 01 по дог.590 публикувано на 19.12.2014

090-025 Покана

Плащане 01 по дог.590 публикувано на 19.12.2014

Затворена
16.04.2009 22.04.2009 00:00:00 22.04.2009 17:00:00 Доставка на сумиращ разходомер газов кондензат с овални колела БТГ 24-00-1124 Покана

Удължаване на срока

БТГ 24-00-1124 Покана

Удължаване на срока

Затворена
09.04.2009 21.04.2009 00:00:00 21.04.2009 16:00:00 Доставка на термоизолирани контейнери  090-038 Покана

090-038 Покана

Затворена