Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.07.2009 04.09.2009 16:00:00 14.09.2009 16:00:00 Модернизация на системите за автоматично управление на ГКА и общостанционните системи на КС “Вълчи Дол” и КС “Полски Сеновец” Modernizati 090-023 Документация

Brief description

090-023 Документация

Brief description

Затворена
27.07.2009 17.08.2009 16:00:00 27.08.2009 17:00:00 Съставяне и регистриране на технически паспорти на съществуващи строежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД - I-ви етап включително:І-ва обособена позиция: Строежи от „Транзитна газо-преносна мрежа”ІІ-ра обособен 090-093 Документация

090-093 Документация

Затворена
27.07.2009 26.05.2024 21:40:21 26.05.2024 21:40:21 Доставка на 14 тона турбинно маслоTPc-32 Затворена
27.07.2009 05.08.2009 17:00:00 05.08.2009 17:00:00 Резервни части за агрегат ЦА - 320 (помпа 9TS (NC320)) 090-113 Документация

090-113 Документация

Затворена
23.07.2009 24.08.2009 17:00:00 24.08.2009 17:00:00 Сондажно-геофизични измервания на новопрокарания сондаж Е-72 на ПГХ “Чирен 090-056 Документация

090-056 Документация

Затворена
23.07.2009 28.07.2009 17:00:00 28.07.2009 17:00:00 Доставка на резервни модули за цифрови линии Watson Link 2+ 090-108 Покана

090-108 Покана

Затворена
15.07.2009 04.08.2009 00:00:00 14.08.2009 17:00:00 Обследване на участъци от газопроводната система за откриване пропуски на природен газ 090-081  Документация

090-081  Документация

Затворена
13.07.2009 20.07.2009 17:00:00 20.07.2009 17:00:00 Предоставяне на Интернет трафик за срок от 2 години, инсталация и конфигуриране на софтуерни продукти, реализиращи Интернет сервизи. 090-110 Покана

090-110 Покана

Затворена
13.07.2009 04.08.2009 17:00:00 14.08.2009 17:00:00 Доставка на резервни части и супервизия при сглобяване и въвеждане в експлоатация на газотурбинен двигател ТНМ 1304-8. 090-097 Документация

Удължаване на срока

090-097 Документация

Удължаване на срока

Затворена
10.07.2009 31.07.2009 17:00:00 10.08.2009 17:00:00 Инспекция на участъка ОС “Могила” – ОС “Горни Богров” с дължина 221 км от националната газопреносна система на "Булгартрансга 090-064 Документация

090-064 Документация

Затворена
08.07.2009 05.08.2009 17:00:00 17.08.2009 17:00:00 Проектиране и изпълнение на укрепителни съоръжения на склона южно от КС “Ихтиман” 090-043 Покана

Отговори на поставени въпроси

Удължаване на срок

090-043 Покана

Отговори на поставени въпроси

Удължаване на срок

Затворена
06.07.2009 17.07.2009 00:00:00 17.07.2009 17:00:00 Доставка на камери за видеонаблюдение с използване на IP технология 090-084 Покана

090-084 Покана

Затворена
02.07.2009 09.07.2009 17:00:00 04.09.2009 17:00:00 Изкупуване и последващо оползотворяване, преработване и рециклиране на оловни акумулаторни батерии с Код 16 06 01 БТГ 24-00-1993

Удължаване на срок

Удължаване на срок

БТГ 24-00-1993

Удължаване на срок

Удължаване на срок

Затворена
02.07.2009 31.07.2009 00:00:00 30.09.2009 17:00:00 Изкупуване и последващо оползотворяване, преработване и рециклиране на излезли от употреба гуми с Код 16 01 03 БТГ 24-00-1989 Покана

Удължаване на срок

Удължаване на срок

Удължаване на срок

БТГ 24-00-1989 Покана

Удължаване на срок

Удължаване на срок

Удължаване на срок

Затворена
02.07.2009 16.07.2009 17:00:00 23.07.2009 17:00:00 Доставка на на тонер-касети и мастилници за  принтери, размножителни машини  и факс-апарати 090-099 Документация

Отговори на поставен въпрос 1

Отговори на поставен въпрос 2

090-099 Документация

Отговори на поставен въпрос 1

Отговори на поставен въпрос 2

Затворена
02.07.2009 21.07.2009 17:00:00 28.07.2009 17:00:00 Изработка и доставка на специално работно облекло 090-088Документация

Отговори на поставени въпроси

090-088Документация

Отговори на поставени въпроси

Затворена