Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
27.08.2009 08.09.2009 00:00:00 16.10.2009 17:00:00 Доставка на 2 броя електродвигатели за АВГ 090-094 Покана

Удължаване на срок

090-094 Покана

Удължаване на срок

Затворена
26.08.2009 09.09.2009 17:00:00 09.09.2009 17:00:00 Доставка на регулатори, разпределени в две обособени позиции 090-125 покана

090-125 покана

Затворена
25.08.2009 07.09.2009 00:00:00 28.09.2009 16:00:00 Извозване на метални отпадъци БТГ-24-00-2693 покана

Удължаване на срок

БТГ-24-00-2693 покана

Удължаване на срок

Затворена
21.08.2009 03.09.2009 17:00:00 03.09.2009 17:00:00 Доставка на високоволтов кабел “Altronic” за запалителни свещи или негов еквивалентен 090-124 Документация

090-124 Документация

Затворена
19.08.2009 31.08.2009 17:00:00 31.08.2009 17:00:00 Доставка на филтриращи елементи за маслен филтър след АВГ 090-118 Документация

Удължаване на срок

090-118 Документация

Удължаване на срок

Затворена
19.08.2009 01.09.2009 17:00:00 01.09.2009 17:00:00 Доставка на Активно комуникационно оборудване 090-122 Документация

090-122 Документация

Затворена
13.08.2009 27.08.2009 17:00:00 03.09.2009 17:00:00 Доставка на резервни части за газомотокомпресорен агрегат (ГМК) 090-096 Документация

090-096 Документация

Затворена
12.08.2009 18.08.2009 00:00:00 18.08.2009 17:00:00 Доставка на манометрични термометри 090-119 Документация

Удължаване на срок

090-119 Документация

Удължаване на срок

Затворена
11.08.2009 15.09.2009 17:00:00 15.09.2009 17:00:00 Избор на консултант за оценка съответствието на инвестиционния проект, упражняване на строителен надзор, изработване на технически паспорт и координатор по безопасност и здраве за следните строежи: “Реконструкция на сгради tender-220-506.pdf

tender-220-507.pdf

tender-220-506.pdf

tender-220-507.pdf

Затворена
07.08.2009 04.09.2009 17:00:00 14.09.2009 17:00:00 Доставка на газова арматура 090-015 Документация

090-015 Документация

Затворена
05.08.2009 17.08.2009 17:00:00 17.08.2009 17:00:00 Доставка на хартия за копирни машини и лазерни принтери 090-038 Покана

090-038 Покана

Затворена