Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
25.09.2009 15.10.2009 17:00:00 15.10.2009 17:00:00 Избор на консултант за: Оценка съответствието на инвестиционните проекти за следните строежи: Ремонтно-възстановителни работи (РВР) на подводен преход на Магистралния газопровод в землището на с. Врачанци, община 090-111 Покана

090-111 Покана

Затворена
24.09.2009 09.10.2009 00:00:00 27.10.2009 17:00:00 Доставка на подгреватели 090-066 Покана

Уточняващи въпроси

Удължаване на срока

090-066 Покана

Уточняващи въпроси

Удължаване на срока

Затворена
11.09.2009 09.10.2009 17:00:00 19.10.2009 17:00:00 Изработване на софтуерни модули за хидравлични изчисления на Магистрален и Транзитен газопроводи работещи в реално време, изработване на модул за извършване на процедура за оценка на състоянието /ПОС/, които се интегрират в съществув 090-085 Документация

090-085 Документация

Затворена
11.09.2009 17.09.2009 17:00:00 17.09.2009 17:00:00 Избор на независим лицензиран оценител на материални запаси 090-133 Документация

090-133 Документация

Затворена