Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
15.10.2010 05.11.2010 17:00:00 12.11.2010 17:00:00 Текущ ремонт на електропроводи 20 kV “Крушари” и ““Генерал Тошево” от възлова точка Телекомплекс” захранващи КС “Кардам” и боядисване на 12 бр. ж. р. мълниеприемни мачти 100-025 Документация

100-025 Документация

Затворена