Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
17.11.2010 30.11.2010 16:30:00 07.12.2010 16:30:00 Изработка и доставка на специално  работно облекло БТГ РД 07-16 Документация

БТГ РД 07-16 Документация

Затворена
03.11.2010 16.11.2010 17:00:00 23.11.2010 17:00:00 Доставка на регулатори на налягане за природен газ 100-102 Документация

Отговор на поставен въпрос

100-102 Документация

Отговор на поставен въпрос

Затворена
03.11.2010 16.11.2010 17:00:00 26.11.2010 17:00:00 Доставка на резервни части за газомотокомпресор (ГМК) 100-041 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отваряне на ценови оферти

100-041 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отваряне на ценови оферти

Затворена
03.11.2010 16.11.2010 17:00:00 23.11.2010 17:00:00 Доставка на филтри за природен газ 100-100 Документация

Отговор на поставен въпрос

100-100 Документация

Отговор на поставен въпрос

Затворена