Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
25.02.2010 01.04.2010 17:00:00 01.04.2010 17:00:00 Оценка на съответствието на инвестиционния проект, Строителен надзор, Технически паспорт и Координатор по безопасност и здраве за строеж: АГРС „Самоков” - реконструкция 110-011 Документация

110-011 Документация

Затворена
24.02.2010 16.03.2010 16:00:00 26.03.2010 17:00:00 Теренни археологически проучвания и мерки за опазване на паметници на културата по трасето на обект „Преносен газопровод високо налягане и АГРС-Силистра” - втори етап 090-143 Документация

090-143 Документация

Затворена
15.02.2010 22.02.2010 17:00:00 22.02.2010 17:00:00 Избор на консултант за: Оценка на съответствието на инвестиционния проект, Строителен надзор и Координатор по безопасност и здраве за строеж: КС „Ихтиман” – преустройство на акумулаторно помещение 100-012 Покана

100-012 Покана

Затворена