Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.03.2010 26.04.2010 17:00:00 03.05.2010 17:00:00 Проектиране и изпълнение на ремонтно-възстановителни дейности на шахти на 17 експлоатационни сондажи в района на ПГХ  “Чирен” 100-013 Документация

Отговор на поставени въпроси

100-013 Документация

Отговор на поставени въпроси

Затворена
30.03.2010 23.04.2010 16:00:00 30.04.2010 17:00:00 Изграждане на укрепително съоръжение на Магистрален газопровод-юг при прехода през р.Лесновска 090-127 Документация

Отговор на поставени въпроси

090-127 Документация

Отговор на поставени въпроси

Затворена
25.03.2010 30.04.2010 17:00:00 30.04.2010 17:00:00 КС “Петрич” - ремонт на сградите на СЕБ, маслено стопанство и станция за ПП води: Подобект 1:  „Служебно-експлоатационен блок – Кухненски блок със столова и кафе-помещение” Подобект 2:  „Служебно-ек 100-008 Покана

Отговор на поставени въпроси

Плащане по Договор № 788, публикувано на 04.01.2016 г.

100-008 Покана

Отговор на поставени въпроси

Плащане по Договор № 788, публикувано на 04.01.2016 г.

Затворена