Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
28.04.2010 05.05.2010 17:00:00 05.05.2010 17:00:00 Доставка и монтаж на автомобилни гуми 100-038 Покана

100-038 Покана

Затворена
08.04.2010 16.04.2010 16:00:00 16.04.2010 16:00:00 Доставка на IP телефонни апарати 100-029 Покана

100-029 Покана

Затворена
01.04.2010 19.04.2010 17:00:00 19.04.2010 17:00:00 Доставка материали и инструменти за възстановяване на HDPE тръби за оптичен кабел 100-031 Покана

100-031 Покана

Затворена
01.04.2010 15.04.2010 17:00:00 15.04.2010 17:00:00 Абонаментно техническо обслужване на климатизатори и централна климатизация - чилърни инсталации 100-030 Покана

100-030 Покана

Затворена
01.04.2010 15.04.2010 17:00:00 15.04.2010 17:00:00 Доставка на захранващи блокове и универсален честотен трансдюсер 100-028 Покана

100-028 Покана

Затворена