Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
31.05.2010 04.06.2010 17:00:00 04.06.2010 17:00:00 Сервизно извънгаранционно обслужване на видео стена в Централна диспечерска служба /ЦДС/ на „Булгартрансгаз” ЕАД 100-050 Покана

100-050 Покана

Затворена