Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.06.2010 27.07.2010 17:00:00 03.08.2010 17:00:00 Изграждане на склад за пробивна машина "Уилямсън" към база на БТРВ -Ботевград 100-002 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отговори на поставени въпроси 2

Отговори на поставени въпроси 3

100-002 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отговори на поставени въпроси 2

Отговори на поставени въпроси 3

Затворена
30.06.2010 30.07.2010 17:00:00 06.08.2010 17:00:00 Текущ ремонт на електропровод 20 kV “Газстрой” захранващ КС “Странджа” 100-010 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отговор на поставен въпрос 2

100-010 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отговор на поставен въпрос 2

Затворена
22.06.2010 24.06.2010 00:00:00 24.06.2010 17:00:00 Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства 100-071 Покана

100-071 Покана

Затворена
04.06.2010 16.07.2010 17:00:00 16.07.2010 17:00:00 Текущ ремонт на силови трансформатори Тр1 и Тр2 в ОРУ 110 kV на КС “Полски сеновец” 100-014 Документация

Отговор на поставени въпроси

100-014 Документация

Отговор на поставени въпроси

Затворена
02.06.2010 20.06.2010 17:00:00 20.06.2010 17:00:00 Сервизно обслужване на пожарогасители за 2010г. 100-048 Покана

100-048 Покана

Затворена