Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
17.01.2011 25.02.2011 17:00:00 07.03.2011 17:00:00 Кадастрално заснемане на част от газопроводни  мрежи към експлоатационни райони „Ботевград”, „Вълчи дол”, „Ихтиман” и  ПГХ   “Чирен” І-ва обособена позиция: Кадастрално заснемане на част от газопре Отваряне на Ценови оферти

100-017 Документация

Отговори на поставени въпроси

Отговори на поставени въпроси 2

Отговори на поставени въпроси 3

Отговори на поставени въпроси 4

Отваряне на оферти - промяна на място и час

Отваряне на Ценови оферти

100-017 Документация

Отговори на поставени въпроси

Отговори на поставени въпроси 2

Отговори на поставени въпроси 3

Отговори на поставени въпроси 4

Отваряне на оферти - промяна на място и час

Затворена