Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
13.10.2011 10.11.2011 17:00:00 10.11.2011 17:00:00 “ПГХ Чирен – ремонт на вентилационни кули – проектиране” 110-066 Покана

110-066 Покана

Затворена
13.10.2011 10.11.2011 00:00:00 10.11.2011 17:00:00  Сервизно извънгаранционно обслужване и  поддръжка на Информационната  система WPS32 за събиране, архив и визуализация на технологична информация от  ГПС на “БУЛГАРТРАНСГАЗ”- ЕАД 110-102 Покана

Удължаване на срок

110-102 Покана

Удължаване на срок

Затворена
12.10.2011 14.11.2011 00:00:00 14.11.2011 17:00:00 Проектиране и изграждане на Геодезични контролно-измервателни системи (ГКИС) и вертикална планировка - Iви етап от укрепване на склонови масиви по трасето на Транзитния газопровод за Гърция, при км. 5 110-012 Покана

110-012 Покана

Затворена
12.10.2011 26.10.2011 00:00:00 02.11.2011 17:00:00 Доставка на компютърно оборудване и принадлежности 110-091 Документация

Отговор на поставен въпрос

информация относно връщане гаранция за изпълнение, публ. на 04.03.2015г.

110-091 Документация

Отговор на поставен въпрос

информация относно връщане гаранция за изпълнение, публ. на 04.03.2015г.

Затворена
11.10.2011 25.10.2011 00:00:00 04.11.2011 17:00:00 Доставка на стоманени тръби и фасонни части 110-095 Документация

110-095 Документация

Затворена
10.10.2011 11.11.2011 17:00:00 21.11.2011 17:00:00 Предмет на поръчката: „Доставка на газова арматура” Обособена позиция № 1 с наименование „Сферична арматура” Обособена позиция № 2 с наименование „Пробкова арматура” Обособена позиция № 3 с наименование Отваряне на ценови оферти

110-082 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отваряне на ценови оферти

110-082 Документация

Отговор на поставен въпрос

Затворена