Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
18.11.2011 09.12.2011 00:00:00 19.12.2011 17:00:00 Ремонт на газотурбинен двигател /ГТД/ Д336-2Т, със заводски № 70833831061405 от ГТКА № 3 на КС „Лозенец”  110-074 Документация

110-074 Документация

Затворена
18.11.2011 09.12.2011 00:00:00 19.12.2011 17:00:00 Проучвания, инвестиционно проектиране, съгласуване и упражняване на авторски надзор за обект “Преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ Чирен до гр. Козлодуй и гр. Оряхово”  110-113 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отговор на поставен въпрос 2

Отговор на поставен въпрос 3

Плащане по Договор № 1450, публикувано на 04.03.2015 г.

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка, публикувана на 22.05.2017 г.

110-113 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отговор на поставен въпрос 2

Отговор на поставен въпрос 3

Плащане по Договор № 1450, публикувано на 04.03.2015 г.

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка, публикувана на 22.05.2017 г.

Затворена
17.11.2011 17.12.2011 00:00:00 27.12.2011 17:00:00 Доставка на оборудване за Индивидуален сепарационен възел на новоизграждащия се сондаж Е-72  Отваряне на ценови оферти

110-064 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отваряне на ценови оферти

110-064 Документация

Отговор на поставен въпрос

Затворена
17.11.2011 01.12.2011 00:00:00 27.12.2011 17:00:00 Доставка на оптично оборудване с наблюдение  110-115 Открит конкурс

Информация за върната гаранция за изпълнение, публ. на 19.06.2015г.

110-115 Открит конкурс

Информация за върната гаранция за изпълнение, публ. на 19.06.2015г.

Затворена
15.11.2011 02.12.2011 17:00:00 02.12.2011 17:00:00 ПГХ - Чирен – ремонт на нивомери в басейна и в баката за омекотена вода - проектиране и доставка  Удължаване на срока

110-072 Покана

Отговор на поставен въпрос

Удължаване на срока

110-072 Покана

Отговор на поставен въпрос

Затворена
14.11.2011 23.11.2011 17:00:00 23.11.2011 17:00:00 Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на финансовите отчети на “Булгартрансгаз” ЕАД за 2011 г.  Покана

Методика

Описание на поръчката

Покана

Методика

Описание на поръчката

Затворена