Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
29.12.2011 10.01.2012 00:00:00 10.01.2012 17:00:00 Калибриране на 12" ултразвуков разходомер на нагнетателна линия в ПГХ Чирен в лицензирана лаборатория в чужбина  Удължаване на срока

110-121  Документация

Удължаване на срока

110-121  Документация

Затворена
27.12.2011 10.02.2012 00:00:00 20.02.2012 17:00:00 Модернизация на компресорни станции чрез интегриране на нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегати  110-077 Документация

Информация за извършено плащане по Договор № 1355/17.04.2013 г., публикувано на 22.10.2014 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1355/17.04.2013 г., публикувано на 07.01.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1355/17.04.2013 г., публикувано на 16.02.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1355/17.04.2013 г., публикувано на 14.04.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1355/17.04.2013 г., публикувано на 20.05.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1355/17.04.2013 г., публикувано на 13.07.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1355/17.04.2013 г., публикувано на 23.09.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1355/17.04.2013 г., публикувано на 09.11.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1355/17.04.2013 г., публикувано на 29.12.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1355/17.04.2013 г., публикувано на 15.01.2016 г.

Обявление за приключен договор №1355/17.04.2013 г.

110-077 Документация

Информация за извършено плащане по Договор № 1355/17.04.2013 г., публикувано на 22.10.2014 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1355/17.04.2013 г., публикувано на 07.01.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1355/17.04.2013 г., публикувано на 16.02.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1355/17.04.2013 г., публикувано на 14.04.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1355/17.04.2013 г., публикувано на 20.05.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1355/17.04.2013 г., публикувано на 13.07.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1355/17.04.2013 г., публикувано на 23.09.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1355/17.04.2013 г., публикувано на 09.11.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1355/17.04.2013 г., публикувано на 29.12.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1355/17.04.2013 г., публикувано на 15.01.2016 г.

Обявление за приключен договор №1355/17.04.2013 г.

Затворена
27.12.2011 20.01.2012 00:00:00 30.01.2012 17:00:00 Извършване на инспеция V3 на газотурбинен двигател (ГТД) на газотурбокомпресорен агрегат №1 (ГТКА) от КС "Провадия"  Удължаване на срока

110-111  Документация

Удължаване на срока

110-111  Документация

Затворена
27.12.2011 27.01.2012 00:00:00 06.02.2012 17:00:00 Ремонт на газотурбинни двигатели (ГТД) модел НК-14 СТ със заводски №35125339901007 НК-12СТ със заводски № 90202СТ056  Удължаване на срока

110-081  Документация

Удължаване на срока

110-081  Документация

Затворена
16.12.2011 22.12.2011 00:00:00 23.12.2011 14:00:00 Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на финансовите отчети на “Булгартрансгаз” ЕАД за 2011 г.  БТГ 24-00-3344 Покана

БТГ 24-00-3344 Покана

Затворена
14.12.2011 21.12.2011 00:00:00 21.12.2011 17:00:00 Супервизия при демонтажно- монтажни работи на проточни части на центробежни компресори RV080  БТГ 24-00-3308 Покана

БТГ 24-00-3308 Покана

Затворена
14.12.2011 16.12.2011 00:00:00 16.12.2011 13:00:00 Инспекция, рехабилитация и тест на газово уплътнение T.28BD Tandem  БТГ 24-00-3324 Покана

БТГ 24-00-3324 Покана

Затворена
07.12.2011 27.12.2011 00:00:00 06.01.2012 17:00:00 Доставка на разходомери Отваряне на ценови оферти

110-100 Документация

Отваряне на ценови оферти

110-100 Документация

Затворена