Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
31.03.2011 06.05.2011 17:00:00 16.05.2011 17:00:00 Доставка на ултразвукови разходомери Отваряне на ценови оферти

110-004  

Отговори на поставени въпроси

Отваряне на ценови оферти

110-004  

Отговори на поставени въпроси

Затворена
25.03.2011 04.04.2011 17:00:00 04.04.2011 17:00:00 Доставка на 2 бр. електродвигатели за АВГ 110-014 Покана

110-014 Покана

Затворена
25.03.2011 31.03.2011 17:00:00 31.03.2011 17:00:00 Извършване на дефектация и определяне обема на ремонтно-възстановителните работи от обхвата на инспекция V3 на газгенератор със заводски № 2053 от ГТКА № 1 от КС Провадия 110-015 Покана

110-015 Покана

Затворена
18.03.2011 04.04.2011 17:00:00 14.04.2011 17:00:00 Закупуване на проектна документация за преносен газопровод “Русе - Гюргево” - наземна част на българска територия към обект “Междусистемна връзка България - Румъния” 100-099 Документация

Информация за изпълнен договор публикувана на 16.12.2015

100-099 Документация

Информация за изпълнен договор публикувана на 16.12.2015

Затворена
07.03.2011 25.03.2011 17:00:00 25.03.2011 17:00:00 Сервизно ежегодно обслужване на пожарогасители за 2011 БТГ-195 Покана

БТГ-195 Покана

Затворена