Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.05.2011 20.06.2011 17:00:00 30.06.2011 17:00:00 Профилактика на продуктова зона на 4 броя сондажи – Р-3б, Е-31, Е-33 и Е-50 110-008 Документация

Отговор на поставен въпрос

110-008 Документация

Отговор на поставен въпрос

Затворена
27.05.2011 10.06.2011 17:00:00 20.06.2011 17:00:00 Доставка на стоманени тръби и фасонни части 110-005 Документация

Отговор на поставени въпроси

Отговор на поставени въпроси 2

Отговор на поставени въпроси 3

110-005 Документация

Отговор на поставени въпроси

Отговор на поставени въпроси 2

Отговор на поставени въпроси 3

Затворена