Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
27.06.2011 15.07.2011 17:00:00 25.07.2011 17:00:00 Проучвания, инвестиционно проектиране, съгласуване и упражняване на авторски надзор за обект “Преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ Чирен до гр. Козлодуй и гр. Оряхово” 100-094 Документация

Отговор на поставен въпрос

100-094 Документация

Отговор на поставен въпрос

Затворена
14.06.2011 11.07.2011 17:00:00 18.07.2011 17:00:00 Проучване и проектиране за осъществяване на ремонтни дейности за Намаляване на вибрациите в обвръзката на ГМК към ПГХ „Чирен” 110-044 Документация

110-044 Документация

Затворена
14.06.2011 04.07.2011 16:00:00 14.07.2011 16:00:00 Модернизация на компресорни станции, чрез интегриране на нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегати 100-096 Документация

100-096 Документация

Затворена
08.06.2011 01.07.2011 17:00:00 08.07.2011 17:00:00 Проектиране и изпълнение на ремонтно-възстановителни дейности на шахти на 17 експлоатационни сондажи в района на ПГХ “Чирен” 100-131 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отговор на поставени въпрос 2

Отговор на поставени въпрос 3

100-131 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отговор на поставени въпрос 2

Отговор на поставени въпрос 3

Затворена
08.06.2011 27.06.2011 17:00:00 04.07.2011 17:00:00 Изграждане на склад за пробивна машина “Уилямсън” към база на БТРВ - Ботевград 100-110 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отговор на поставени въпроси 2

Плащане по Договор № 1704, публикувано на 30.10.2014 г.

Плащане по Договор № 1704, публикувано на 28.11.2014 г.

Плащане по Договор № 1704, публикувано на 15.01.2015 г.

Плащане по Договор № 1704, публикувано на 20.05.2015 г.

Плащане по Договор № 1704, публикувано на 24.11.2015 г.

100-110 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отговор на поставени въпроси 2

Плащане по Договор № 1704, публикувано на 30.10.2014 г.

Плащане по Договор № 1704, публикувано на 28.11.2014 г.

Плащане по Договор № 1704, публикувано на 15.01.2015 г.

Плащане по Договор № 1704, публикувано на 20.05.2015 г.

Плащане по Договор № 1704, публикувано на 24.11.2015 г.

Затворена
06.06.2011 17.06.2011 17:00:00 27.06.2011 17:00:00 Инспекция на три участъка от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД с геометрично и магнитни инспекционни бутала, както следва: Участък от ОС „Лозенец” до ОС „Стряма”; Участък от ОС „ Стряма Отваряне на ценови оферти

110-007 Документация

Отваряне на ценови оферти

110-007 Документация

Затворена