Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.08.2011 19.09.2011 00:00:00 29.09.2011 00:00:00 Вътрешнотръбна инспекция с интелигентно бутало с ЕМАТ технология на магистрален газопровод DN 700 (28”) в участъка ОС „Беглеж” – ОС „Нови Искър” с дължина 125 км. 110-068   Документация

110-068   Документация

Затворена
12.08.2011 31.08.2011 17:00:00 26.05.2024 11:56:38 Извършване на дефектация и определяне обема на ремонта на газотурбинни двигатели (ГТД) модел НК-14СТ със зав.№35125339901007 и НК-12СТ със зав.№90202ст056 110-080  Покана

110-080  Покана

Затворена
11.08.2011 31.08.2011 17:00:00 31.08.2011 17:00:00 Извършване на дефектация и определяне обема на ремонтно-възстановителните работи на газотурбинен двигател тип ДТ70П, зав. № ДОП 705002 110-078 Покана

Удължаване на срок

110-078 Покана

Удължаване на срок

Затворена
02.08.2011 16.08.2011 17:00:00 16.08.2011 17:00:00 Извършване на дефектация и определяне обема на ремонтно-възстановителните работи на газотурбинен двигател Д336-2Т зав. № 70833831061405 от ГТКА № 3 на КС «Лозенец» Затворена