Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
20.09.2011 10.10.2011 00:00:00 20.10.2011 00:00:00 ПГХ Чирен – Геомеханично симулиране на Чиренския резервоар 110-063 Документация

110-063 Документация

Затворена
15.09.2011 14.10.2011 00:00:00 24.10.2011 00:00:00 Проектиране и прокарване на експлоатационен сондаж Е-72 на подземно газово хранилище Чирен с проектиране и строителство на шлейф, индивидуален сепарационен възел и телеметрия на сондажа 110-048 Документация

Отговор на поставен въпрос

110-048 Документация

Отговор на поставен въпрос

Затворена
01.09.2011 09.09.2011 00:00:00 09.09.2011 00:00:00 Извозване и последващо оползотворяване и обезвреждане на отпадъци Покана

Удължаване на срок

Покана

Удължаване на срок

Затворена
01.09.2011 30.09.2011 00:00:00 30.09.2011 00:00:00 Проектиране и изграждане на паркинг към Ремонтна база - Ботевград на „Булгартрансгаз” ЕАД 110-056   Покана

110-056   Покана

Затворена