Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
27.12.2012 10.01.2013 17:00:00 10.01.2013 17:00:00 Доставка на роторни снегорини 120-182 Публична покана

120-182 Публична покана

Затворена
21.12.2012 21.01.2013 00:00:00 31.01.2013 17:00:00 Сключване на рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на обекти на „Булгартрансгаз” ЕАД, както следва:                                                   І-ва обособена позиция: Проек Удължаване на срока

Отваряне на ценови оферти

120-018 Документация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

Отговор на въпрос 4

Отговор на въпрос 5

Отговор на въпрос 6

Отговор на въпрос 7

Отговор на въпрос 8

Отговор на въпрос 9

Отговор на въпрос 10

Удължаване на срока

Отваряне на ценови оферти

120-018 Документация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

Отговор на въпрос 4

Отговор на въпрос 5

Отговор на въпрос 6

Отговор на въпрос 7

Отговор на въпрос 8

Отговор на въпрос 9

Отговор на въпрос 10

Затворена
13.12.2012 27.12.2012 00:00:00 27.12.2012 17:00:00 Доставка на муфи  120-187 Публична покана

120-187 Публична покана

Затворена
12.12.2012 14.01.2013 17:00:00 20.01.2013 17:00:00 Доставка на персонални компютри 120-159 Документация

120-159 Документация

Затворена
11.12.2012 20.12.2012 00:00:00 20.12.2012 17:00:00 Процедура: “Абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи Компресорни станции на Булгартрансгаз ЕАД”, разделена на 4 позиции: Позиция № 1 Абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи КС Вълчи 120-102 Публична покана

120-102 Публична покана

Затворена
05.12.2012 17.12.2012 00:00:00 17.12.2012 17:00:00 Доставка на уреди за GPS навигация 120-175 Публична покана

120-175 Публична покана

Затворена
03.12.2012 11.12.2012 17:00:00 18.12.2012 17:00:00 Доставка на триетиленгликол (ТЕГ) 120-185 Документация

120-185 Документация

Затворена
30.11.2012 02.01.2013 17:00:00 09.01.2013 17:00:00 Доставка на газова арматура, разпределена в три обособени позиции:Обособена позиция № 1 с наименование –Регулираща, спирателна и предпазна арматура за природен газ. Обособена позиция № 2 с наиме Отваряне на ценови оферти

120-053 Документация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

Отваряне на ценови оферти

120-053 Документация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

Затворена
28.11.2012 07.12.2012 00:00:00 07.12.2012 17:00:00 Доставка на комуникационни уреди  120-184 Публична покана

120-184 Публична покана

Затворена
28.11.2012 20.12.2012 17:00:00 27.12.2012 17:00:00 Доставка на очистни бутала и резервни части за тях, както и устройства за определяне местоположението им в газопровода Отваряне на ценови оферти

120-067 Документация

Информация за датaта и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение, публ. на 03.08.2015

Отваряне на ценови оферти

120-067 Документация

Информация за датaта и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение, публ. на 03.08.2015

Затворена
23.11.2012 03.12.2012 00:00:00 03.12.2012 17:00:00 Преоборудване на 4 броя компресорни цилиндри  120-168 Публична покана

120-168 Публична покана

Затворена
23.11.2012 04.12.2012 00:00:00 04.12.2012 00:00:00 Доставка на автономни електрозахранващи устройства със соларни панели   120-116 Публична покана

120-116 Публична покана

Затворена
23.11.2012 04.12.2012 00:00:00 04.12.2012 17:00:00 Доставка на уреди за трасиране на кабели, локализиране на повреди и подземни комуникационни маркери 120-156 Публична покана

120-156 Публична покана

Затворена
19.11.2012 27.11.2012 00:00:00 27.11.2012 17:00:00 Доставка на уплътнителна смазка 120-181 Публична покана

120-181 Публична покана

Затворена
15.11.2012 26.11.2012 00:00:00 26.11.2012 17:00:00 Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на финансовите отчети на “Булгартрансгаз” ЕАД за 2012г. 120-180 Публична покана

120-180 Публична покана

Затворена
06.11.2012 27.11.2012 17:00:00 04.12.2012 17:00:00 Изработка и доставка на специално, защитно и предпазно облекло за служители на "Булгартрансгаз" ЕАД  Отваряне на ценови оферти

120-171 Документация

Отговор на въпрос

Отваряне на ценови оферти

120-171 Документация

Отговор на въпрос

Затворена
06.11.2012 23.11.2012 17:00:00 30.11.2012 17:00:00 Доставка на преносими компютри  Отваряне на ценови оферти

120-112 Документация

Отваряне на ценови оферти

120-112 Документация

Затворена
01.11.2012 12.11.2012 00:00:00 12.11.2012 17:00:00 Доставка на офис техника и оборудване 120-143 Публична покана

120-143 Публична покана

Затворена
30.10.2012 09.11.2012 00:00:00 09.11.2012 17:00:00 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апарат за определяне окислителната стабилност на масла, съгласно ASTM D 2272 - 11 120-162 Публична покана

120-162 Публична покана

Затворена
26.10.2012 20.11.2012 17:00:00 26.11.2012 17:00:00 ПГХ Чирен – Геомеханично симулиране на Чиренския резервоар 120-115 Документация

Решение за пекратяване

120-115 Документация

Решение за пекратяване

Затворена
22.10.2012 16.11.2012 00:00:00 16.11.2012 17:00:00 КС "Вълчи дол" - Ремонт на котелно помещение  120-172 Публична покана

120-172 Публична покана

Затворена
22.10.2012 07.11.2012 00:00:00 07.11.2012 17:00:00 Измервателен възел при кран АП1 на КС "Ихтиман"    120-174 Публична покана

 120-174 Публична покана

Затворена
22.10.2012 16.11.2012 00:00:00 16.11.2012 17:00:00 Укрепване на ГО "Русе" в землището на с.Каран Върбовка, община Две Могили   120-173 Публична покана

Плащане 01 по дог.1252А публикувано на 15.01.2015

Плащане 02 по дог.1252А публикувано на 02.09.2015

Плащане 03 по дог.1252А публикувано на 08.04.2016

120-173 Публична покана

Плащане 01 по дог.1252А публикувано на 15.01.2015

Плащане 02 по дог.1252А публикувано на 02.09.2015

Плащане 03 по дог.1252А публикувано на 08.04.2016

Затворена
15.10.2012 29.10.2012 00:00:00 29.10.2012 17:00:00 Подновяване на лицензите за ползване/обновяване на антиспам филтър  120-144 Публична покана

120-144 Публична покана

Затворена
12.10.2012 25.10.2012 00:00:00 25.10.2012 17:00:00 Упражняване на консултантска дейност, съгласно чл. 166 от Закона за устройство на територията за строежи към системите за съхранение и пренос на природен газ: І-ва позиция: Изработване на Оценка за съответс 120-161 Публична покана

Плащане 01 по дог.1241 публикувано на 06.02.2015

Плащане 02 по дог.1241 публикувано на 22.05.2015

120-161 Публична покана

Плащане 01 по дог.1241 публикувано на 06.02.2015

Плащане 02 по дог.1241 публикувано на 22.05.2015

Затворена
12.10.2012 24.10.2012 00:00:00 24.10.2012 17:00:00 Доставка на подемна платформа  120-163 Публична покана

120-163 Публична покана

Затворена
12.10.2012 09.11.2012 17:00:00 16.11.2012 17:00:00 Изграждане на очистни съоръжения към Транзитен газопровод № 2 за Турция, Гърция и Македония І-ва обособена позиция: „Изграждане на очистни съоръжения към Транзитен газопровод № 2 за Турция, Гърция и Македон Отваряне на ценови оферти

120-066 Документация

Отговор на въпрос

Отваряне на ценови оферти

120-066 Документация

Отговор на въпрос

Затворена
10.10.2012 29.10.2012 00:00:00 05.11.2012 17:00:00 Доставка на управляващ блок и газов клапан от регулатор за обороти  Отваряне на ценови оферти

120-090 Документация

Отваряне на ценови оферти

120-090 Документация

Затворена
10.10.2012 22.10.2012 00:00:00 22.10.2012 17:00:00 Доставка на автомобилни гуми  120-169 Публична покана

120-169 Публична покана

Затворена
05.10.2012 15.10.2012 00:00:00 15.10.2012 17:00:00 Боядисване на въздушни преходи по Магистрален, Транзитен газопровод и газопроводно отклонение в експлоатационен район “Стара Загора”  120-155 Публична покана

120-155 Публична покана

Затворена
05.10.2012 19.10.2012 00:00:00 19.10.2012 17:00:00 Доставка на електрически телфери 120-164 Публична покана

120-164 Публична покана

Затворена
04.10.2012 24.10.2012 00:00:00 24.10.2012 17:00:00 Ремонт на фундаментите на желязо-решетъчните стълбове на електропроводи 20kV, захранващи КС „Кардам”  120-149 Публична покана

120-149 Публична покана

Затворена
03.10.2012 23.10.2012 00:00:00 23.10.2012 17:00:00 Извършване на дефектация и определяне обема на ремонтно възстановителните работи на газотурбинeн привод Д336-2Т зав.№70833831061405 120-137 Публична покана

120-137 Публична покана

Затворена
02.10.2012 12.10.2012 00:00:00 12.10.2012 17:00:00 Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на финансовите отчети на “Булгартрансгаз” ЕАД за 2012г. 120-129 Публична покана

120-129 Публична покана

Затворена
02.10.2012 19.10.2012 17:00:00 26.10.2012 17:00:00 Доставка на сървърно оборудване Отваряне на ценови оферти

120-062 Документация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

Отговор на въпрос 4

Отговор на въпрос 5

Отваряне на ценови оферти

120-062 Документация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

Отговор на въпрос 4

Отговор на въпрос 5

Затворена
26.09.2012 12.10.2012 00:00:00 12.10.2012 17:00:00 Изграждане на укрепително съоръжение на Магистрален газопровод-юг при прехода му през р.Лесновска  120-135 Публична покана

120-135 Публична покана

Затворена
26.09.2012 03.10.2012 00:00:00 03.10.2012 17:00:00 Математическо моделиране на разпространението в атмосферата на вредни вещества CO и NOx, съдържащи се в изходящите отпадъчни газове изпускани в атмосферата при работата на газотурбинните компресорни агрегати (ГТКА) на Покана

Покана

Затворена
24.09.2012 16.10.2012 17:00:00 26.10.2012 17:00:00 Основно обновяване на канализационната система на ПГХ“Чирен  Отваряне на ценови оферти

120-064 Документация

Решение за промяна

Отваряне на ценови оферти

120-064 Документация

Решение за промяна

Затворена
24.09.2012 09.10.2012 00:00:00 09.10.2012 17:00:00 Измервателен възел при кран АП1 на КС „Ихтиман”  120-140 Публична покана

120-140 Публична покана

Затворена
21.09.2012 09.10.2012 00:00:00 09.10.2012 17:00:00 Ремонт на покрив над машинна зала на компресорен цех в СИЕР Вълчи дол  120-097 Публична покана

120-097 Публична покана

Затворена
19.09.2012 27.09.2012 00:00:00 27.09.2012 17:00:00 Доставка на азот 120-150 Публична покана

120-150 Публична покана

Затворена
19.09.2012 02.10.2012 00:00:00 02.10.2012 17:00:00 Доставка на уплътнителна смазка 120-146 Публична покана

120-146 Публична покана

Затворена
18.09.2012 03.10.2012 00:00:00 03.10.2012 17:00:00 КС „Вълчи дол” - Ремонт на котелно помещение  120-120 Публична покана

120-120 Публична покана

Затворена
17.09.2012 20.09.2012 00:00:00 20.09.2012 17:00:00 Изкупуване и последващо оползотворяване и обезвреждане на опасен отпадък (отработени масла)  Покана

Покана

Затворена
17.09.2012 27.09.2012 17:00:00 27.09.2012 17:00:00 Доставка на генератори  120-121 Публична покана

120-121 Публична покана

Затворена
17.09.2012 05.10.2012 00:00:00 05.10.2012 17:00:00 Укрепване на ГО „Русе” в землището на с. Каран Върбовка, община Две Могили 120-106 Публична покана

120-106 Публична покана

Затворена
03.09.2012 26.09.2012 00:00:00 26.09.2012 17:00:00 Текущ ремонт на силови трансформатори Тр1 и Тр2 в ОРУ 110 kV на КС “Полски Сеновец 120-145 Публична покана

Информация за извършено плащане по Договор № 1316/05.03.2013 г., публикувана на 06.03.2015 г.

120-145 Публична покана

Информация за извършено плащане по Договор № 1316/05.03.2013 г., публикувана на 06.03.2015 г.

Затворена
31.08.2012 17.09.2012 00:00:00 24.09.2012 17:00:00 Доставка на триетиленгликол (ТЕГ)  Отваряне на ценови оферти

120-084 Документация

Отваряне на ценови оферти

120-084 Документация

Затворена
31.08.2012 14.09.2012 00:00:00 14.09.2012 17:00:00 Доставка на канцеларски материали и хартия за нуждите на "Булгартрансгаз" ЕАД  120-142 Публична покана

120-142 Публична покана

Затворена
30.08.2012 24.09.2012 00:00:00 24.09.2012 17:00:00 АГРС „Самоков” - Реконструкция  120-038 Публична покана

Отговор на въпрос

Плащане по Договор № 1309 публикувано на 13.05.2015 год.

120-038 Публична покана

Отговор на въпрос

Плащане по Договор № 1309 публикувано на 13.05.2015 год.

Затворена
29.08.2012 19.09.2012 17:00:00 26.09.2012 17:00:00 Изработка и доставка на сглобени единици и детайли за стопъл фитинг Ду 500 Ру 5,4 МРа за обекти:                                        - Пускова камера Ду500 на ГО ВН за гр. Русе                     - Корекция на трас Отваряне на ценови оферти

120-123 Документация

Отговор на въпрос

Отваряне на ценови оферти

120-123 Документация

Отговор на въпрос

Затворена
28.08.2012 10.09.2012 00:00:00 10.09.2012 17:00:00 Независима оценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване и други дълготрайни материални активи (ДМА).  120-127 Публична покана

120-127 Публична покана

Затворена
24.08.2012 24.09.2012 17:00:00 04.10.2012 17:00:00 Денонощна въоръжена охрана и контрол на пропусквателния режим на обекти на "Булгартрансгаз" ЕАД Отваряне на ценови оферти

Отваряне на ценови оферти 2

120-073 Документация

Плащане по договор № 1604 - публикувано на 13.11.2014 г.

Плащане по договор № 1605 - публикувано на 13.11.2014 г.

Плащане по договор № 1604 - публикувано на 10.12.2014 г.

Плащане по договор № 1605 - публикувано на 10.12.2014 г.

Плащане по договор № 1604 - публикувано на 08.01.2015 г.

Плащане по договор № 1605 - публикувано на 08.01.2015 г.

Плащане по договор № 1604 - публикувано на 30.01.2015 г.

Плащане по договор № 1605 - публикувано на 30.01.2015 г.

Плащане по договор № 1604 - публикувано на 20.02.2015 г.

Плащане по договор № 1605 - публикувано на 20.02.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 30.03.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 20.04.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 29.05.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 30.06.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 30.07.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 24.08.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 30.09.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 28.10.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 30.11.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 21.12.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 25.01.2016 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 22.02.2016 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 28.03.2016 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключен договор № 1604 от 28.04.2014 г.

Обявление за изменение на договор № 1605 от 28.04.2014 г., пубикувано на 20.03.2017 г.

Допълнително споразумение № 1 към договор №1605/28.04.2014 г., публикувано на 20.03.2017 г.

Обявление за приключен договор № 1605 от 28.04.2014 г.

Отваряне на ценови оферти

Отваряне на ценови оферти 2

120-073 Документация

Плащане по договор № 1604 - публикувано на 13.11.2014 г.

Плащане по договор № 1605 - публикувано на 13.11.2014 г.

Плащане по договор № 1604 - публикувано на 10.12.2014 г.

Плащане по договор № 1605 - публикувано на 10.12.2014 г.

Плащане по договор № 1604 - публикувано на 08.01.2015 г.

Плащане по договор № 1605 - публикувано на 08.01.2015 г.

Плащане по договор № 1604 - публикувано на 30.01.2015 г.

Плащане по договор № 1605 - публикувано на 30.01.2015 г.

Плащане по договор № 1604 - публикувано на 20.02.2015 г.

Плащане по договор № 1605 - публикувано на 20.02.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 30.03.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 20.04.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 29.05.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 30.06.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 30.07.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 24.08.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 30.09.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 28.10.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 30.11.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 21.12.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 25.01.2016 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 22.02.2016 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 28.03.2016 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключен договор № 1604 от 28.04.2014 г.

Обявление за изменение на договор № 1605 от 28.04.2014 г., пубикувано на 20.03.2017 г.

Допълнително споразумение № 1 към договор №1605/28.04.2014 г., публикувано на 20.03.2017 г.

Обявление за приключен договор № 1605 от 28.04.2014 г.

Затворена
24.08.2012 11.09.2012 00:00:00 11.09.2012 17:00:00 Изпълнение на строителни работи за "Новоизградена газоизмервателна станция (ГИС) - Ястребово"  120-128 Публична покана

120-128 Публична покана

Затворена
23.08.2012 07.09.2012 00:00:00 17.09.2012 17:00:00 Ремонт на газотурбинни двигатели (ГТД) модел НК-14 СТ със заводски № 35125339901007 и НК-12 СТ със заводски № 90202СТ056  Удължаване на срока

120-046 Документация

Решение за прекратяване

Удължаване на срока

120-046 Документация

Решение за прекратяване

Затворена
22.08.2012 10.09.2012 17:00:00 10.09.2012 17:00:00 Упражняване на консултантска дейност, съгласно чл. 166 от Закона за устройство на територията за строежи към системата за пренос на природен газ 120-091 Публична покана

Плащане 01 по дог.№1220/16.11.2012 г. публикувано на 08.02.2016 г.

120-091 Публична покана

Плащане 01 по дог.№1220/16.11.2012 г. публикувано на 08.02.2016 г.

Затворена
20.08.2012 24.09.2012 00:00:00 24.09.2012 00:00:00 ПГХ Чирен- подмяна тръби на закрит цикъл на ГМК  Отваряне на ценови оферти

120-060 Документация

Отговор на въпрос

Отваряне на ценови оферти

120-060 Документация

Отговор на въпрос

Затворена
20.08.2012 31.08.2012 00:00:00 31.08.2012 17:00:00 Доставка на автомобилни гуми 120-130 Публична покана

120-130 Публична покана

Затворена
13.08.2012 23.08.2012 00:00:00 23.08.2012 17:00:00 Рехабилитация на магистралния газопровод в участъка от ОС "Беглеж" до ОС "Нови Искър"  120-110 Публична покана

120-110 Публична покана

Затворена
07.08.2012 21.08.2012 00:00:00 21.08.2012 17:00:00 Доставка на затварящ механизъм за пускова камера  120-093 Публична покана

120-093 Публична покана

Затворена
06.08.2012 17.08.2012 00:00:00 17.08.2012 17:00:00 Преоборудване на 4 броя компресорни цилиндри  120-074 Публична покана

120-074 Публична покана

Затворена
03.08.2012 20.08.2012 17:00:00 27.08.2012 17:00:00 Доставка на преобразуватели на налягане  Отваряне на ценови оферти

120-054 Документация

Отговори на въпроси

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение, публ. на 23.12.2014 г.

Отваряне на ценови оферти

120-054 Документация

Отговори на въпроси

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение, публ. на 23.12.2014 г.

Затворена
01.08.2012 31.08.2012 00:00:00 31.08.2012 17:00:00 Доставка на резервни части за газотурбинен двигател ДТ 70П  120-042 Публична покана

120-042 Публична покана

Затворена
31.07.2012 10.08.2012 00:00:00 10.08.2012 17:00:00 Доставка на комуникационни уреди  120-114 Публична покана

120-114 Публична покана

Затворена
30.07.2012 09.08.2012 00:00:00 09.08.2012 17:00:00 Извършване на безразрушителен контрол на заваръчни съединения и дефекти в тръби  120-105 Публична покана

Отговори на въпроси

120-105 Публична покана

Отговори на въпроси

Затворена
25.07.2012 04.09.2012 00:00:00 14.09.2012 17:00:00 Застраховане имуществото и служителите на “Булгартрансгаз” ЕАД  Отваряне на ценови оферти

110-127 - Документация

Отговори на въпроси 1

Отговори на въпроси 2

Отговори на въпроси 3

Отговори на въпроси 4

Отговори на въпроси 5

Отваряне на ценови оферти

110-127 - Документация

Отговори на въпроси 1

Отговори на въпроси 2

Отговори на въпроси 3

Отговори на въпроси 4

Отговори на въпроси 5

Затворена
24.07.2012 24.08.2012 00:00:00 03.09.2012 17:00:00 Комплексна доставка, шеф-монтаж и пускане в експлоатация на технологично оборудване за ГИС „Русе-изток”  Отваряне на ценови оферти

120-087 Документация

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор № 1282/23

Отваряне на ценови оферти

120-087 Документация

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор № 1282/23

Затворена
20.07.2012 06.08.2012 00:00:00 13.08.2012 17:00:00 Доставка на резервни части и консумативи за газомотокомпресор (ГМК)  Отваряне на ценови оферти

120-079 Документация

Отваряне на ценови оферти

120-079 Документация

Затворена
18.07.2012 06.08.2012 00:00:00 13.08.2012 17:00:00 Доставка на експлоатационни пакери и преходници  120-056 Документация

120-056 Документация

Затворена
11.07.2012 23.07.2012 00:00:00 23.07.2012 17:00:00 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на  маломаслен прекъсвач тип ММО/110/1250/20У1 или еквивалент  120-111 Публична покана

120-111 Публична покана

Затворена
05.07.2012 16.07.2012 00:00:00 16.07.2012 17:00:00 Поддръжка и усъвършенстване на Електронната система за управление на дейностите за инвестиции и поддръжка (ЕСУДИП) в „Булгартрансгаз” ЕАД  120-101 Публична покана

120-101 Публична покана

Затворена
27.06.2012 09.07.2012 00:00:00 09.07.2012 17:00:00 Доставка на автомобилни гуми  120-099 Публична покана

120-099 Публична покана

Затворена
26.06.2012 16.07.2012 00:00:00 16.07.2012 17:00:00 ПГХ "Чирен" - реконструкция на складове за леснозапалими течности и привеждането им в съответствие с изискванията за Данъчен склад 120-051 Публична покана

Плащане по Договор №1179, публикувано на 23.03.2015г.

120-051 Публична покана

Плащане по Договор №1179, публикувано на 23.03.2015г.

Затворена
25.06.2012 03.07.2012 00:00:00 03.07.2012 00:00:00 Поддръжка на Check Point продукти  БТГ-24-00-1769 - Покана

БТГ-24-00-1769 - Покана

Затворена
25.06.2012 06.07.2012 00:00:00 06.07.2012 17:00:00 Доставка на периферна техника  120-094 Публична покана

120-094 Публична покана

Затворена
19.06.2012 10.07.2012 00:00:00 10.07.2012 17:00:00 Текущ ремонт на силови трансформатори Тр1 и Тр2 в ОРУ 110 kV на КС “Полски Сеновец 120-059 Публична покана

120-059 Публична покана

Затворена
14.06.2012 06.07.2012 17:00:00 13.07.2012 17:00:00 Възстановяване на земното покритие на Транзитния газопровод за Гърция при преходи през р.Струма              І-ва обособена позиция: Възстановяване на земното покритие на Транзитния газопровод за Гърция при прех Отваряне на ценови оферти

120-044 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отговор на поставен въпрос 2

Плащане по Договор № 1493, публикувано на 15.12.2014 г.

Плащане по Договор № 1175, публикувано на 15.01.2015 г.

Информация за изпълнен договор № 1175/28.09.2012 г., публикувана на 08.12.2016 г.

Отваряне на ценови оферти

120-044 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отговор на поставен въпрос 2

Плащане по Договор № 1493, публикувано на 15.12.2014 г.

Плащане по Договор № 1175, публикувано на 15.01.2015 г.

Информация за изпълнен договор № 1175/28.09.2012 г., публикувана на 08.12.2016 г.

Затворена
11.06.2012 22.06.2012 00:00:00 22.06.2012 17:00:00 Доставка на резервни части за въздушни компресори  120-086 Публична покана

Отговор на поставен въпрос

120-086 Публична покана

Отговор на поставен въпрос

Затворена
11.06.2012 25.06.2012 00:00:00 25.06.2012 17:00:00 Доставка на метанол (метилов алкохол) 120-080 Публична покана

120-080 Публична покана

Затворена
08.06.2012 20.06.2012 00:00:00 20.06.2012 17:00:00 Доставка на подемна платформа  120-078 Публична покана

120-078 Публична покана

Затворена
06.06.2012 27.06.2012 00:00:00 27.06.2012 17:00:00 Боядисване на заграждения на линейни кранови възли, очистни съоръжения и станции за катодна защита към СИЕР „Вълчи дол” и на въздушни преходи по Магистрален и Транзитен газопроводи и газопроводно отклонение към ЮИЕР „С 120-050 Публична покана

Плащане на задържани 5% по дог.1181 публикувано на 28.12.2015 г.

Плащане на задържани 5% по дог.1182 публикувано на 28.12.2015 г.

120-050 Публична покана

Плащане на задържани 5% по дог.1181 публикувано на 28.12.2015 г.

Плащане на задържани 5% по дог.1182 публикувано на 28.12.2015 г.

Затворена
04.06.2012 15.06.2012 00:00:00 15.06.2012 17:00:00 Доставка на разходомери за природен газ  120-070 Публична покана

120-070 Публична покана

Затворена
01.06.2012 06.07.2012 00:00:00 16.07.2012 17:00:00 Проучване и проектиране на подобект “Газопровод Лозенец-Недялско” от обект “Транзитен газопровод №2 за Турция”  120-041 Документация

Отговор на поставен въпрос

Уведомление

Плащане по Договор № 1275, публикувано на 23.03.2015г.

Плащане по Договор № 1275, публикувано на 01.06.2015г.

Плащане по Договор № 1275, публикувано на 28.08.2015г.

Плащане по Договор № 1275, публикувано на 17.12.2015 г.

Плащане по Договор № 1275, публикувано на 29.12.2015 г.

Обявление за приключен договор №1275, публикувано на 08.08.2018 г.

120-041 Документация

Отговор на поставен въпрос

Уведомление

Плащане по Договор № 1275, публикувано на 23.03.2015г.

Плащане по Договор № 1275, публикувано на 01.06.2015г.

Плащане по Договор № 1275, публикувано на 28.08.2015г.

Плащане по Договор № 1275, публикувано на 17.12.2015 г.

Плащане по Договор № 1275, публикувано на 29.12.2015 г.

Обявление за приключен договор №1275, публикувано на 08.08.2018 г.

Затворена
29.05.2012 08.06.2012 00:00:00 08.06.2012 17:00:00 Доставка на автомобилни гуми  120-077 Публична покана

120-077 Публична покана

Затворена
23.05.2012 04.06.2012 00:00:00 04.06.2012 17:00:00 Доставка на филтриращи елементи за маслен филтър  120-075 Публична покана

120-075 Публична покана

Затворена
23.05.2012 20.06.2012 00:00:00 20.06.2012 17:00:00 Проектиране и изграждане на паркинг към Ремонтна база - Ботевград на „Булгартрансгаз” ЕАД  120-015 Публична покана

120-015 Публична покана

Затворена
23.05.2012 18.06.2012 00:00:00 18.06.2012 17:00:00 КС Кардам 2 – изграждане на собствен водоизточник за технически нужди   120-017 Публична покана

120-017 Публична покана

Затворена
23.05.2012 25.06.2012 00:00:00 05.07.2012 17:00:00 Изграждане на територията на Р. България на наземната част от обект: Газопровод Русе – Гюргево (Междусистемна газова връзка България - Румъния)  Отваряне на ценови оферти

120-034 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отговор на поставен въпрос 2

Отговор на поставен въпрос 3

Отговор на поставен нъпрос 4

Плащане по Договор №1154, публикувано на 30.10.2014г.

Плащане по Договор №1154, публикувано на 04.03.2014г.

Отваряне на ценови оферти

120-034 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отговор на поставен въпрос 2

Отговор на поставен въпрос 3

Отговор на поставен нъпрос 4

Плащане по Договор №1154, публикувано на 30.10.2014г.

Плащане по Договор №1154, публикувано на 04.03.2014г.

Затворена
17.05.2012 01.06.2012 00:00:00 01.06.2012 17:00:00 Доставка на система за дистанционно управление на комуникационни съоръжения в НУП, ГИС, АГРС 120-061 Публична покана

120-061 Публична покана

Затворена
16.05.2012 12.06.2012 00:00:00 12.06.2012 17:00:00 Компресорна станция “Странджа” – проектиране и изграждане на пясъчно-чакълен филтър 120-058 Публична покана

120-058 Публична покана

Затворена
16.05.2012 28.05.2012 00:00:00 28.05.2012 17:00:00 Доставка на резервни части за въздушни компресори 120-069 Публична покана

120-069 Публична покана

Затворена
16.05.2012 30.05.2012 00:00:00 30.05.2012 17:00:00 Доставка на мотокар 120-076 Публична покана

120-076 Публична покана

Затворена
14.05.2012 28.05.2012 00:00:00 07.06.2012 17:00:00 Доставка на резервни части и ремонт на компресор за природен газ RV080/01F от ГТКА № 4 на КС “Странджа” Удължаване на срока

120-037 Документация

Удължаване на срока

120-037 Документация

Затворена
08.05.2012 21.05.2012 00:00:00 21.05.2012 17:00:00 Доставка на муфи 120-052 Публична покана

120-052 Публична покана

Затворена
07.05.2012 18.05.2012 00:00:00 18.05.2012 17:00:00 Доставка на оборудване за почистване на площадки от трева и храсти  120-063 Публична покана

120-063 Публична покана

Затворена
07.05.2012 17.05.2012 00:00:00 17.05.2012 17:00:00 Доставка на инструменти 120-030 Публична покана

120-030 Публична покана

Затворена
26.04.2012 10.05.2012 00:00:00 10.05.2012 17:00:00 Предоставяне на фиксирана телефонна услуга за нуждите на "Булгартрансгаз" ЕАД  120-055 Публична пакана

120-055 Публична пакана

Затворена
26.04.2012 11.05.2012 00:00:00 11.05.2012 17:00:00 Доставка на летни автомобилни гуми  120-048 Публична покана

120-048 Публична покана

Затворена
25.04.2012 23.05.2012 00:00:00 23.05.2012 17:00:00 Ремонт на желязо-решетъчни стълбове на електропроводи захранващи Компресорни станции, в т. ч.:                        І-ва обособена позиция: Ремонт на фундаментите на желязо-решетъчните стълбове на електропрово 120-047 Публична покана

120-047 Публична покана

Затворена
24.04.2012 15.05.2012 17:00:00 22.05.2012 17:00:00 Доставка на регулатори на налягане и резервни части за тях Отваряне на ценови оферти

120-032 Документация

Отваряне на ценови оферти

120-032 Документация

Затворена
12.04.2012 27.04.2012 00:00:00 27.04.2012 17:00:00 Доставка на изолационни материали  120-049 Публична покана

120-049 Публична покана

Затворена
12.04.2012 03.05.2012 00:00:00 10.05.2012 17:00:00 Доставка на ремонтни ръкави  Отваряне на ценови оферти

120-045 Документация

Отваряне на ценови оферти

120-045 Документация

Затворена
04.04.2012 19.04.2012 00:00:00 19.04.2012 17:00:00 Доставка на GSM апарати  120-035 Публична покана

120-035 Публична покана

Затворена
03.04.2012 17.04.2012 00:00:00 17.04.2012 17:00:00 Извършване на дефектация и определяне обема на ремонтно-възстановителните работи от обхвата на инспекция V3 на газотурбинен двигател ТНМ 1304/11 от ГТКА № 2 от КС Провадия 120-040 Публична покана

120-040 Публична покана

Затворена
30.03.2012 17.04.2012 00:00:00 17.04.2012 17:00:00 Доставка на помпи  120-033 Публична покана

120-033 Публична покана

Затворена
30.03.2012 10.04.2012 00:00:00 10.04.2012 17:00:00 Доставка на оборудване за почистване на площадки от трева и храсти   120-027 Публична покана

120-027 Публична покана

Затворена
29.03.2012 11.04.2012 00:00:00 11.04.2012 17:00:00 Осигуряване на самолетни билети на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на служители на “Булгартрансгаз” ЕАД  110-119 Публична покана

110-119 Публична покана

Затворена
29.03.2012 10.04.2012 00:00:00 10.04.2012 17:00:00 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за аварийно електро захранване  120-007 Публична покана

120-007 Публична покана

Затворена
26.03.2012 12.04.2012 00:00:00 12.04.2012 17:00:00 Доставка на автомати за аварийно затваряне на кран  120-028  Документация

120-028  Документация

Затворена
26.03.2012 06.04.2012 00:00:00 06.04.2012 17:00:00 Сервизно извънгаранционно обслужване и поддръжка на Информационната система WPS 32 за събиране, архив и визуализация на технологична информация от ГПС на “БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД, обучение на специалисти на Възложителя и о 120-015 Публична покана

120-015 Публична покана

Затворена
19.03.2012 30.03.2012 17:00:00 30.03.2012 17:00:00 Изработване на Оценка за съответствие на инвестиционния проект, упражняване на Строителен надзор, съставяне на Технически паспорт и упражняване функциите на Координатор по безопасност и здраве за строеж: “Междусистемна 120-026  Публична покана

Отговор на поставен въпрос

Плащане по Договор № 1077, публикувано на 10.11.2014 г.

Плащане по Договор № 1077, публикувано на 15.01.2015 г.

120-026  Публична покана

Отговор на поставен въпрос

Плащане по Договор № 1077, публикувано на 10.11.2014 г.

Плащане по Договор № 1077, публикувано на 15.01.2015 г.

Затворена
24.02.2012 09.03.2012 17:00:00 16.03.2012 17:00:00 Доставка на свежо авиационно масло МС-20 или еквивалентно  120-021 Документация

Отговор на поставен въпрос 

120-021 Документация

Отговор на поставен въпрос 

Затворена
24.02.2012 16.03.2012 17:00:00 26.03.2012 17:00:00 Доставка на технологично оборудване за междусистемна връзка Русе-Гюргево Отваряне на ценови оферти

120-011 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отговор на поставен въпрос 2

Отговор на поставен въпрос 3

Отговор на поставен въпрос 4

Отговор на поставен въпрос 5

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор № 1187

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор № 1205

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор № 1214

Отваряне на ценови оферти

120-011 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отговор на поставен въпрос 2

Отговор на поставен въпрос 3

Отговор на поставен въпрос 4

Отговор на поставен въпрос 5

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор № 1187

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор № 1205

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор № 1214

Затворена
23.02.2012 07.03.2012 00:00:00 07.03.2012 17:00:00 Доставка на автомат за аварийно затваряне на кран  120-016 Покана

120-016 Покана

Затворена
26.01.2012 21.02.2012 17:00:00 28.02.2012 17:00:00 Избор на консултант за изпълнение на дейностите по Оценка на съответствието на инвестиционния проект, Строителен надзор, Технически паспорт и Координатор по безопасност и здраве за строежи: І-ва обособена позиция:  110-071 Документация

Отговор на поставен въпрос

Плащане по Договор № 1114, публикувано на 15.01.2015 г.

Плащане по Договор № 1114, публикувано на 04.03.2015 г.

 110-071 Документация

Отговор на поставен въпрос

Плащане по Договор № 1114, публикувано на 15.01.2015 г.

Плащане по Договор № 1114, публикувано на 04.03.2015 г.

Затворена
26.01.2012 09.02.2012 17:00:00 16.02.2012 17:00:00 Доставка на оригинални, нерециклирани консумативи за принтери, факс-апарати и размножителни машини  120-005 Документация

Отговор на поставен въпрос 1

Отговор на поставен въпрос 2

120-005 Документация

Отговор на поставен въпрос 1

Отговор на поставен въпрос 2

Затворена