Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.10.2012 09.11.2012 00:00:00 09.11.2012 17:00:00 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апарат за определяне окислителната стабилност на масла, съгласно ASTM D 2272 - 11 120-162 Публична покана

120-162 Публична покана

Затворена
26.10.2012 20.11.2012 17:00:00 26.11.2012 17:00:00 ПГХ Чирен – Геомеханично симулиране на Чиренския резервоар 120-115 Документация

Решение за пекратяване

120-115 Документация

Решение за пекратяване

Затворена
22.10.2012 16.11.2012 00:00:00 16.11.2012 17:00:00 КС "Вълчи дол" - Ремонт на котелно помещение  120-172 Публична покана

120-172 Публична покана

Затворена
22.10.2012 07.11.2012 00:00:00 07.11.2012 17:00:00 Измервателен възел при кран АП1 на КС "Ихтиман"    120-174 Публична покана

 120-174 Публична покана

Затворена
22.10.2012 16.11.2012 00:00:00 16.11.2012 17:00:00 Укрепване на ГО "Русе" в землището на с.Каран Върбовка, община Две Могили   120-173 Публична покана

Плащане 01 по дог.1252А публикувано на 15.01.2015

Плащане 02 по дог.1252А публикувано на 02.09.2015

Плащане 03 по дог.1252А публикувано на 08.04.2016

120-173 Публична покана

Плащане 01 по дог.1252А публикувано на 15.01.2015

Плащане 02 по дог.1252А публикувано на 02.09.2015

Плащане 03 по дог.1252А публикувано на 08.04.2016

Затворена
15.10.2012 29.10.2012 00:00:00 29.10.2012 17:00:00 Подновяване на лицензите за ползване/обновяване на антиспам филтър  120-144 Публична покана

120-144 Публична покана

Затворена
12.10.2012 09.11.2012 17:00:00 16.11.2012 17:00:00 Изграждане на очистни съоръжения към Транзитен газопровод № 2 за Турция, Гърция и Македония І-ва обособена позиция: „Изграждане на очистни съоръжения към Транзитен газопровод № 2 за Турция, Гърция и Македон Отваряне на ценови оферти

120-066 Документация

Отговор на въпрос

Отваряне на ценови оферти

120-066 Документация

Отговор на въпрос

Затворена
12.10.2012 24.10.2012 00:00:00 24.10.2012 17:00:00 Доставка на подемна платформа  120-163 Публична покана

120-163 Публична покана

Затворена
12.10.2012 25.10.2012 00:00:00 25.10.2012 17:00:00 Упражняване на консултантска дейност, съгласно чл. 166 от Закона за устройство на територията за строежи към системите за съхранение и пренос на природен газ: І-ва позиция: Изработване на Оценка за съответс 120-161 Публична покана

Плащане 01 по дог.1241 публикувано на 06.02.2015

Плащане 02 по дог.1241 публикувано на 22.05.2015

120-161 Публична покана

Плащане 01 по дог.1241 публикувано на 06.02.2015

Плащане 02 по дог.1241 публикувано на 22.05.2015

Затворена
10.10.2012 29.10.2012 00:00:00 05.11.2012 17:00:00 Доставка на управляващ блок и газов клапан от регулатор за обороти  Отваряне на ценови оферти

120-090 Документация

Отваряне на ценови оферти

120-090 Документация

Затворена
10.10.2012 22.10.2012 00:00:00 22.10.2012 17:00:00 Доставка на автомобилни гуми  120-169 Публична покана

120-169 Публична покана

Затворена
05.10.2012 19.10.2012 00:00:00 19.10.2012 17:00:00 Доставка на електрически телфери 120-164 Публична покана

120-164 Публична покана

Затворена
05.10.2012 15.10.2012 00:00:00 15.10.2012 17:00:00 Боядисване на въздушни преходи по Магистрален, Транзитен газопровод и газопроводно отклонение в експлоатационен район “Стара Загора”  120-155 Публична покана

120-155 Публична покана

Затворена
04.10.2012 24.10.2012 00:00:00 24.10.2012 17:00:00 Ремонт на фундаментите на желязо-решетъчните стълбове на електропроводи 20kV, захранващи КС „Кардам”  120-149 Публична покана

120-149 Публична покана

Затворена
03.10.2012 23.10.2012 00:00:00 23.10.2012 17:00:00 Извършване на дефектация и определяне обема на ремонтно възстановителните работи на газотурбинeн привод Д336-2Т зав.№70833831061405 120-137 Публична покана

120-137 Публична покана

Затворена
02.10.2012 12.10.2012 00:00:00 12.10.2012 17:00:00 Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на финансовите отчети на “Булгартрансгаз” ЕАД за 2012г. 120-129 Публична покана

120-129 Публична покана

Затворена
02.10.2012 19.10.2012 17:00:00 26.10.2012 17:00:00 Доставка на сървърно оборудване Отваряне на ценови оферти

120-062 Документация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

Отговор на въпрос 4

Отговор на въпрос 5

Отваряне на ценови оферти

120-062 Документация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

Отговор на въпрос 4

Отговор на въпрос 5

Затворена